Ny vision – på vej mod skolereform

November 25th, 2013  |  Tilbage til nyheder, procesledelse

Skolen på Nyelandsvej har skabt en ny vision for fremtiden: Læring der sætter spor. Medarbejdere og elever har gennem en række processer det sidste halve år sat deres klare aftryk den retning, skolen vil arbejde i de kommende år. De fælles pejlemærker for skolens udviklingsretning og fremtidige identitet er fundamentet for realiseringen af skolereformen på Nyelandsvej – et arbejde vi nu tager fat på i samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere: Hvordan skal skoledagen og elevernes læreprocesser skrues sammen? En lang række temaer er i spil: Synlig læring, feedback og opfølgning; teamsamarbejde; samspil lærere-pædagoger; kompetenceudvikling; skolen ud i verden og verden ind i skolen; bevægelse i læring; elevinvolvering og meget mere. En vigtig del af arbejdet handler også om, at skolen overtager skolebygninger på Lollandsvej i  2015 og dermed udvider. Det skal der også lægges en god, gennemarbejdet plan for, så alle ved, hvem der skal være hvor fremover.

Autens har arbejdet tæt sammen med skoleledelsen og en tværgående arbejdsgruppe om at tilrettelægge, facilitere og samle op på processen. Vi har nu skrevet input fra medarbejdere, elever og forældre sammen til en ny vision for skolen. Medio november 2013 var alle medarbejdere på personaleweekend, hvor vi arbejdede med reformens forskellige aspekter i lyset af visionen og udviklede bud på fremtidens hverdag.

Autens støtter også i det videre forløb processen med arbejds- og udviklingskraft, så ledelse, medarbejdere og elever kan komme godt i mål med både reform og indtagelsen af nye rammer i 2015.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.