Visionsproces for skoleledere i Gentofte Kommune

June 21st, 2010  |  Tilbage til procesledelse, workshops

Januar 2010

Lene: Min opgave var – i seminarform på få timer – at lave en proces med og for skoleledernes kommende proces for at udvikle en ny vision for skole og fritid frem mod 2020.

Skolelederne i Gentofte er garvede procesdeltagere og udviklingsaktører, så det er altid en stor udfordring – og stor fornøjelse!

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.