Fremtidens læringsmiljøer

October 25th, 2012  |  Tilbage til autens projects, læringsmiljøer, nyheder, oplæg

Autens holdt oplæg for 100 teenagere om fremtidens læringsmiljøer. Det var kulminationen på en uges entreprenørskabsundervisning som led i nytænkning af udskolingen på Islev Skole. Flere af eleverne havde arbejdet med nytænkning af skolens rum og indretning.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med udskoling,  generel skoleudvikling og læringsmiljøer eller se øvrige eksempler på inspirationsoplæg.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.