Workshops og inspirationsoplæg

Lene Jensby Lange inviteres hyppigt til at holde inspirationsoplæg og konferenceindlæg. Hun er en levende, inspirerende og engageret oplægsholder med en klar holdning til skole og læring. Alene de sidste tre år har hun holdt over 40 oplæg, heraf 8 i udlandet.

Hun tilrettelægger og leder ligeledes workshops, kurser og andre udviklingsprocesser, der støtter op om kommuners, skolers og andre læringsinstitutioners strategiske mål og aktuelle udfordringer. Det kan både være korte workshops ned til 1-3 timer og op til flere dage og rette sig mod fx forvaltningsledelser, skole- og forældrebestyrelser, skoleledere, lærere, pædagoger, elever, forældre, naboer mv. Ved større grupper sættes gerne to eller flere konsulenter på.

Læs hvad kunderne siger. Og se eksempler på opgaver.

Eksempler på temaer:

  • Fremtidens Skole: Nye veje i en ny verden!
  • Skolebyggeri som løftestang for fremtidens skole
  • Udskoling Reboot: Hvorfor vi bør og kan nytænke skolen for teenagere!
  • Læringsmiljøer: Inspiration, metoder og designlab
  • Kommunikerende rum – pædagogisk ledelse gennem læringsmiljødesign
  • Inkluderende læringsmiljøer – skoler med rum for forskellighed
  • SKUB-projektet: Pædagogisk baseret skoleudvikling og skolebyggeri – erfaringer
  • Fremtidens Skole uden Byggeri: Indretning som udviklingsstrategi
  • Brugerdrevet innovation i skoleudvikling
  • Fremtidens skole i internationalt perspektiv: What’s the talk of ed-town?

Oplæg, kurser og workshops tilrettelægges indenfor hele Autens’ arbejdsfelt. Det skræddersyes altid til den konkrete sammenhæng, så relevansen og brugbarheden er så høj som muligt.

SØG

->

VÆRDIBASEREDE INNOVATIONSPROCESSER

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på hjerneforskning, forskning i læring, i IT & læring, fysiske læringsmiljøer og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Teori U er en social teknologi for transformation – at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, man er medskaber af.