Workshops og inspirationsoplæg

Skal I bruge en oplægsholder til at inspirere til nytænkning, facilitere praksisudvikling eller videreudvikling af jeres læringsmiljøer? Både Lene Jensby Lange og elevkonsulent Ida Raben er erfarne oplægsholdere, der hyppigt taler på konferencer i ind- og udland og for større personalegrupper på workshops, læringsfestivaller m.m. Begge er levende, inspirerende og engagerede talere med en klar holdning til skole og læring.

Et helt særligt oplevelse er vores elevkonsulent Ida Raben-Levetzau, 18 år. Ida er uddannet i 21st skills og holder workshops for lærere om læringsdesign til det 21. århundrede set gennem elevbriller i ind- og udland. Hun fortæller i klare termer, hvad der ligger i det, hvordan man kan gøre, og så er hun ikke mindst selv et resultat af den type undervisning.

Vi tilrettelægger og leder ligeledes workshops, kurser og andre udviklingsprocesser, der støtter op om kommuners, skolers og andre læringsinstitutioners strategiske mål og aktuelle udfordringer. Det kan både være korte workshops ned til 1-3 timer og op til flere dage og rette sig mod fx forvaltningsledelser, skole- og forældrebestyrelser, skoleledere, lærere, pædagoger, elever, forældre, naboer mv. Ved større grupper sættes gerne to eller flere konsulenter på.

Læs hvad kunderne siger. Og se eksempler på opgaver.

Eksempler på temaer:

 • Fremtidens Skole: Nye veje i en ny verden
 • At lære med verden: Projektbaseret læring og autentiske læringsforløb.
 • FIRE-model (design thinking) som didaktisk værktøj til meningsfuld undervisning.
 • Udskoling  – med vægt på praksisfaglighed, projekter og innovation
 • Inkluderende Læringsmiljøer: Inspiration, metoder og designlab
 • Fremtidens Skole uden Byggeri: Indretning som udviklingsstrategi – Ny skole i gamle rammer
 • Learning in the 21st Century – and the teaching practices that supports it
 • 21skills – på vej mod en praksis, der udvikler elevernes fremtidskompetencer
 • Fremtidens skole i global perspektiv: 10 veje i skoleudvikling
 • Co-creating Innovative Learning Environments
 • Fremtidens Skolearkitektur: De 10 vigtigste krav til dansk skolebyggeri
 • Byg med Brugerne – samskabende skolearkitektur

Oplæg, kompetenceudviklingsforløb og workshops tilrettelægges indenfor hele Autens’ arbejdsfelt. Det skræddersyes altid til den konkrete sammenhæng, så relevansen og brugbarheden er så høj som muligt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.