Autens Projects

Autens har stor erfaring i innovativ idegenerering, projektudvikling og projektledelse. Autens har derfor pt 1. oktober 2011 oprettet Autens Projects, hvor erfaringen med udvikling og ledelse af innovative projekter kan bringes i spil hos en langt bredere kreds af kunder.

Autens Projects udvikler og leder innovative strategiske projekter for private og offentlige kunder, sædvanligvis med en stor vægt på brugerdrevet innovation og procesfacilitering.

Autens Projects kan tilknyttes som projektleder, proceskonsulent, entreprenør, inspirator mv. i udviklingsprocesser, der oftest involverer brugerne.

Vores mission med Autens er at tænke og udvikle fremtidens løsninger indenfor læring, videndeling og velfærdsløsninger i et globalt videns- og netværkssamfund – i tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder. Er I vores næste samarbejdspartnere?’

Eksempler på projekter:

Skolebyggerier for fremtidens læring, se mere under cases om skolebyggeri.

Havnebusprojektet – havnebusser fra ide på et papir til fuldt implementeret transportmiddel i den københavnske kollektive trafik gennemført for HT og Hovedstadens Udviklingsråd.

Future College – nytænkning af den måde, vi holder skole på for unge mennesker for Gentofte Kommune.

CradlePeople – drivkraft i udvikling og opbygning af CradlePeople, et professionelt netværk, der binder viden og tanker sammen på tværs af brancher og uddannelsesmæssige baggrunde for at skabe positiv vækst for økonomi, mennesker og natur.

Organisationsudvikling med kant – seminarer og implementeringsprocesser baseret på læringsstile, hjerneforskning, aktiv videndeling og medskaberi (co-creation) ud fra et mix af tænkning og det rationelle koblet med det følelsesmæssige og oplevelsesmæssige samt det kropslige.

Vi elsker en god udfordring – for intet er umuligt… Prøv os!!

Ring til Lene Jensby Lange for en uforpligtende snak om dit projekt: +45 2070 5230

vi har også været her

Close Menu