Dictionary

ordbogAbility grouping: Niveaudelte grupper

Academy: En “secondary” skoletype, som er taget ud af det kommunale system og i stedet er ansvarlig overfor det statslige niveau. Typisk en secondary school, som har klaret sig dårligt flere år i træk (en “failing school”) og derfor lukkes af tilsynsmyndighederne (OFSTED) og rekonstrueres som et Academy. De har større budgetter – direkte fra staten – og en større frihed i forhold til national curriculum (“fælles mål”). Det er også en skoletype, som eksterne fonde, organisationer mm kan sætte op og flere steder ses deciderede små kæder af skoler rundt om i landet

Achievement points: Nogle skoler giver eleverne point for at leve op til fx læringsmål eller mål for opførsel – de kan så omsættes i forskellige belønninger alt efter hvor mange point man samler op hen ad vejen.

Achievement: Resultater/Hvad man har opnået med sin indsats

Assembly: Samling (fx morgensamling)

Assessment: Faglig vurdering af elever

Behaviour: Opførsel

Bilingual: Tosproget

Class eller Form group: Klasse

CPD: Continued Professional Development=Efteruddannelse

Creative Curriculum: Tværfaglig projektorienteret undervisning, fx entreprenørskab, storyline el.l.

Deputy Head: Viceleder

Design and Technology: Håndarbejde

Diversity: Mangfoldighed

EAL students: English as an additional language (DSA)

Fag: subject

Food technology (eller food tech): Madkundskab

Foundation stage: Børnehaveklasse

Free School Meals (eksempelvis “60% on Free School Meals”): Det er et udtryk for socialt udsatte/økonomisk dårligt stillede børn, som af den årsag er på gratis frokostordning. Det bliver brugt som et mål for, hvor belastet området/elevgruppen på skolen er.

GCPEs: General certificate for Primary Education=Afgangsprøver

GCSEs: General certificate for Secondary Education=Afgangsprøver

Head teacher – eller oftest bare head: Skoleleder (på Academy kan det godt være principal)

ICT: Information and communication technology=IT

Inclusion: Inklusion

ITT: Initial Teacher Training = Læreruddannelse og indføring i lærerfaget

Key Stage I, Key Stage II osv: Et udtryk for de nationale mål (curriculum) og hvilket “stage”, der skal være opnået i en given alder/klassetrin. Dvs at elevens læringsmæssige stade karakteriseres ved, hvilket key stage de er i gang med eller har afsluttet. Et key stage kan godt strække sig over flere skoleår.

LA=Local Authority: Svarer til vores kommune. I Bedford er det Bedford Borough.

Mainstream: Normale offentlige skoler.

National Curriculum: Fælles mål

Nursery school: Børnehave

OFSTED: Her Majesty’s inspectors=Tilsynsmyndighed, som kvalitetschecker alle skoler regelmæssigt gennem besøg af 3-5 inspektører, der over flere dage endevender skolen, elevers og læreres resultater, sikkerhed og et bredt omfang af forskellige inspektionspunkter. I vil helt sikkert høre om OFSTED og Inspectors.

Organisering:

Øvrige udtryk

Pædagoger: De kender ikke denne profession i England. Vi kan oversætte med ‘pedagogues’ eller ‘social educators’ og forklare at det er en helt anden uddannelse end læreruddannelsen.

Pastoral care: Support- og vejledningsfunktioner for eleverne (også hvor man ikke har den tætte klasselærer som i DK, som på fx secondary schools).

PE=Physical Education: Idræt

Primary school: Oftest 4-11 år

Public School: Privatskole – typisk meget dyr og rettet mod overklassen. “Public” skal forstås således, at alle kan søge optagelse (hvis man har penge nok) – man behøver ikke bo i distriktet.

Registration: Protokol

Science and Technology eller Beginners Science: Natur/Teknik

Secondary school: Oftest 11-16 eller 11-18 år (her incl en ungdomsuddannelsesdel). Ligger under kommunal myndighed (local authority)

SEN=Special Education Needs: Børn med behov for specialundervisning

Setting: Det at eleverne inddeles i faste klasser efter niveau (evt fag for fag i hovedfagene mat, eng og science).

SFO/KKFO: Kendes ikke. Vi oversætter det med  child care eller club – BUT if club, you can specify that it is with a wide range of activities that the children often choose themselves, plus a huge element of free play and child-organised informal learning and playing.

Sixth Form eller Sixth Form college: Svarende til vores gymnasium, evt integreret i en secondary school eller academy

State school: Folkeskole

Streaming: Det, at eleverne inddeles i (faste) grupper efter niveau i timerne, som har hver sine læringsmål og opgaver.

Target=(Lærings-)mål

Technology (eller tech): Sløjd

Tutor=Vejleder

Values=Værdier

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More cases

want to hear more?

Close Menu

HI Autens!