future schools in the 21. century

PERSONALISERING, PROCESSER OG SAMSKABELSE I SKOLEDAGEN

Interesser & passioner med ind i skolen,  fokus på læringslyst & relationer og eleven som central aktør i egen læringsrejse

Fra klasselokaler og passive arealer til

MANGFOLDIGE MULIGHEDSRUM & INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

ENTREPRENØRSKAB, INNOVATION & AUTENSTISKE LÆREPROCESSER

Meningsfuldhed, ægte værdiskabelse og autentiske, hands-on projekter til verden 

ELEVER SOM AKTIV RESOURCE

Eleven som medunderviser, læringsudbyder og aktør i egen læring og skolens virke

fra privatpraktiserende lærere og separat arbejdende pædagoger  til nye roller og positioner i

PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

TRIVSEL & RELATIONER

At kunne være sig selv og opleve sig betydningsfuld og respekteret i et fællesskab, men hører til i, hvor man kan bidrage positivt

MANGE VEJE TIL LÆRING

Kreativitet, bevægelse, fordybelse, forskellighed og kollaborative læreprocesser

DYNAMISK ORGANISERING & NYE LÆRINGSDESIGNS

Med fokus på formål, læringsmål, elevernes forskellige behov, meningsfuldhed, kollaboration og læringslyst

DIGITAL KREATIVITET

Nye læringsbehov og muligheder, flipped & moocs, sociale medier & connected learners, digitale navigatører & designere 

SKOLEN UDEN GRÆNSER

skolen ud i verden, verden ind i skolen i lokale og globale partnerskaber i en internationalt præget hverdag