Fremtidens skole

Hvordan ser fremtidens læring? Hvilke visioner har vi for skolen? Hvad vil vi som kommune på børne-ungeområdet?
Vi samskaber visioner og politikker.

Se de seneste projekter

Vi træner jeres muskler i projektbaseret læring, det 21. århundredes kompetencer, innovation, entreprenørskab og læringsrum som didaktisk-pædagogisk redskab.

Se de seneste projekter

Vi bygger fremtidens skoler, dagtilbud, klubber og uddannelser: Brugerprocesser, byggeprogrammer, helhedsplaner, dispositionsforslag og pædagogisk rådgivning.

Se de seneste projekter

Vi designer og nytænker læringsrum og kloge m2. Vi inspirerer jer til at skabe inkluderende, varierede miljøer, der understøtter trivsel og læring  
– og støtter ibrugtagning.
 

Vi samarbejder med spændende skoler og aktører verden over, laver keynotes, studieture, internationale netværk, udgiver bøger og meget mere. Kobl op med vores globale økosystem!

Se de seneste projekter

TRæk på Autens til...

Autens er et passioneret konsulenthus drevet af at skabe fantastiske livsmuligheder for alle gennem nytænkning af pædagogiske, organisatoriske og fysiske rammer om børn og unges liv og læring i lyset af fremtiden, der er på vej.

Vi inspirerer, samskaber, træner, udvikler, designer og sætter i værk i tæt samspil med børn, unge, medarbejdere og ledelser i skoler, børnehuse og uddannelsessteder herhjemme og verden over. Grib fat i os for alt fra pædagogisk udvikling til fysiske læringsmiljøer:

Autens samarbejder med kommuner, skole, uddannelsessteder, fonde og andre om alt fra politik- og visionsudvikling til pædagogisk praksisudvikling, læremidler og nytænkning af fysiske rammer.

Vi arbejder med samskabelse, visionsprocesser, strategisk udvikling, ledelsessparring, pædagogisk inspiration, kompetenceudvikling, teamsparring, brugerprocesser, læringsmiljøer og byggerier.

Vi involverer som princip altid børn og unge i de udviklingsprocesser, vi faciliterer.

Inviter
skolens
medarbejdere
til en læring
læringsmiljødag!

PÆDAGOGISKE DAGE?

Projektbaseret Læring:
Metodekurser og team coaches

Værdier = Handling
Få aktivt liv i jeres værdier

Praksisfaglighed som brætspil

Learning Space DesignLab:
Vores prisvindende læringsmiljøworkshop

Prøv vores prisvindende workshopværktøj

Learning space design lab™

Læringsrum spiller en væsentlig rolle i børn og unges læring og trivsel – og i lærere og pædagogers didaktiske muligheder. Vores unikke Learning Space Design Lab workshop lader jer bygge, drømme og tænke innovativt om jeres læringsmiljøer og læringskultur. Bryd vanen og byd jeres fremtidige praksis ind!

Brug det når I vil udvikle jeres læringskultur. Brug det når I vil udvikle jeres læringsrum. Brug det når I skal bygge om. Brug det, når I skal bygge nyt. 

Mellem Autens i Danmark og Autens Pasifika i New Zealand dækker vi hele verden. Vores netværk er stort, aktivt og globalt – og fyldt med innovative skoler, thought-leaders og skoleudviklere fra hele verden. Vi får ofte besøg, holder selv keynotes i hele verden, besøger skoler globalt og tager ny viden og inspirerende folk med hjem.

Det kan I mærke, når vi arbejder med jer. Brug det!

Læs her om vores legekammerater og samarbejdspartnere. De er en del af det, I kan trække på hos os. De er en del af Autens!

Close Menu