0

PÆDAGOGISK RÅDGIVNING TIL SKOLEBYGGERI

På byggeprojekter varetager autens typisk følgende roller:

  • Garant for udvikling af en visionær og fremtidsorienteret skole, uddannelses- eller børneinstitution.
  • Strategisk skoleudvikling og organisationsudvikling i den forbindelse
  • Udvikling af innovative læringsmiljøer i samspil med arkitekt og brugere, så de fysiske rammer fremstår som et klart billede på de pædagogiske og organisatoriske behov for institutionen.
  • Tilrettelæggelse og facilitering af brugerinddragelse og programmering i nært samarbejde med resten af teamet og bygherren/-ledelsen.
  • Kommunikationsplan og dens gennemførelse undervejs i udvikling, skolebyggeri og ibrugtagning
  • Procesplan for medarbejdernes implementering af ny praksis i nye rammer samt projektledelse af denne proces i samspil med en lokal leder.

Vi har et stærkt innovativt fokus og arbejder helst sammen med kunder, der også er parate til at bryde rammen og tage på rejse i det ukendte. Autens arbejder i tæt samspil med den enkelte virksomheds, kommunes, skoles eller institutions egne folk – nogle gange købt ind som en del af organisationen. Autens har desuden et bredt og velfungerende netværk af samarbejdspartnere i Danmark og udlandet, der sætter Autens i stand til at påtage sig ledelsen af brede og store projekter.

Ved udvikling af byggeprogrammer til eksempelvis et nyt skolebyggeri, varetager Autens brugerinddragelse og faciliterer brugerprocesser [læs mere her]. Også i denne forbindelse arbejder vi gerne både med voksne og børn, for at få brugernes input til fremtidens brug.

Close Menu