Åben Skole i Roskilde: Læringsforløbdesign

March 11th, 2016  |  Tilbage til autens projects, nyheder, procesledelse

johannes-juli-2012Mikroplast i fjordens fisk og vores fødekæde, skibsbyggeri i håndværk & design med Vikingeskibsmuseet og mange andre temaer er på bordet, når skoler i Roskilde går i samarbejde med kommunens kulturaktører under Åben Skole. Formålet er at udvikle længerevarende læringsforløb i ligeværdigt samarbejde – forløb, som spiller tydeligt ind i reformen og målstyret læring for eleverne.

Autens designer og faciliteter forløbet i tæt samarbejde med kommunens skoleafdeling og kulturafdeling. Fra sommeren 2016 til januar 2017 mødes aktørerne i en række workshops, hvorimellem de har praksis- og observationsdage. Til slut laver de prototyper på gode længerevarende læringsforløb, som andre skoler kan bruge fremadrettet. De lægges alle på kommunens Åben Skole-portal.

Se video fra opstartsworkshoppen her:

 

2016-09-07-13-08-262016-09-07-15-16-39

 

 

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.