vil I gentænke jeres læringsrum?

vi hjælper jer på vej fra INSPIRATION TIL WORKSHOPS OG I MÅL MED LØSNINGER

Læringsrum

Rum og indretning spiller en betydningsfuld rolle i den pædagogiske værktøjskasse og for læring og trivsel. Jo tydeligere miljøerne afspejler og understøtter jeres børne- og læringssyn, jo stærkere står jeres didaktiske praksis. Vores fornemmeste opgave er at lytte og forstå jeres DNA og inspirere jer til at omsætte det til  læringsmiljøer og ny praksis. Vi inviterer lærere, pædagoger og elever ind i designarbejdet. Det ved vi af erfaring giver det bedste resultat. Sammen med jer arbejder vi på at skabe inspirerende og inkluderende læringsrum og miljøer, der understøtter det gode børne- og læringsliv. Rum, der giver plads til fællesskaber, understøtter udviklingen af det 21. århundredes kompetencer, kreativitet, eksperimenteren og nysgerrighed.

Vores mål at forstå jeres behov og ønsker, inspirere jer og i samarbejde med jer udvikle lige netop de idéer og løsninger, der virker for jer. Det gør vi blandt andet gennem workshops designet til jeres behov og brugere, hvor I får værktøjer til at tænke ud af det klassiske klasserum og ind i læringsmiljøets mange muligheder.

Vores stærkeste værktøj er Learning Space Design Lab™, som du kan læse mere om ved at klikke -> her <-. Det bygger på anvendt forskning i, hvordan vi bringer vores hjerner i en innovativt tilstand, hvor vi kan skabe nye ideer sammen. Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om læringsmiljøer, og hvordan vi kan hjælpe jer på vej.

Rum skaber adfærd. Rum nudger praksis. Rum skaber læringskultur. Vi identificerer sammen med jer de læringsmiljøer, som sætter den rette pædagogiske ramme for en aktiv, engageret og meningsfuld hverdag for små og store, hvor alle børn oplever positive deltagelsesmuligheder.

VORES MÅL

NYE LÆRINGSRUM I "GAMLE" SKOLER?
MØD HØSTERKØB SKOLE

Høsterkøb Skole er et af steder, hvor vi har haft fornøjelsen af at arbejde tæt med skolen. Skolen havde sat gang i et stort pædagogisk udviklingsarbejde – og var samtidig presset på pladsen og traditionelle miljøer. Vi hjalp på vej med visionen og værktøjerne til at tænke nyt. Og så gik de i gang med at gentænke læringsrum og undervisningspraksis. Hør mere i videoen herunder.

Høsterkøb Skole er ét eksempel af mange på, hvordan intentionelt arbejde med læringsmiljøerne koblet med en stærk pædagogisk praksis  kan skabe et oprigtigt inkluderende miljø med trivsel og positive deltagelsesmuligheder for alle børn. 

Close Menu

Hej autens!