vi I gentænke jeres læringsrum?

vi hjælper jer på vej fra INSPIRATION TIL WORKSHOPS OG I MÅL MED LØSNINGER

Læringsrum

Rum og indretning spiller en vigtig rolle i vores liv og velfærd. Derfor fokusere vi hos Autens på at lytte til vores kunder og samarbejdspartnere, når vi designer nye rammer. Ofte hjælper vi skoler på vej med visionen og lader lærere og elever selv designe deres nye miljøer. Det ved vi fra vores erfaring giver det bedste resultat. Sammen med jer arbejder vi på at skabe inspirerende og inkluderende læringsrum og -miljøer, der understøtter det gode børneliv. Rum, der giver plads til fællesskaber, understøtter udviklingen af 21. århundredes kompetencer, kreativitet, eksperimenteren og nysgerrighed.

 

Vores mål at forstå jeres behov og ønsker, og i samarbejde med jer komme med idéer, løsninger og inspiration. Det gør vi blandt andet gennem workshops designet efter jeres behov, hvor i er i fokus, og hvor I for værktøjer til at tænke nyt og ud af det klassiske klasserum og ind i læringsmiljøet muligheder.

Vores mest populære workshops for alle aldre til at gentænke læringsmiljøer er Learningspace DesignLab™, som du kan lære mere om her. Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om læringsmiljøer og hvordan vi kan hjælpe jer på vej.

Rum skaber adfærd. Rum nudger praksis. Rum skaber læringskultur. Vi vil sammen med jer identificere de læringsmiljøer, som sætter det rette pædagogisk ramme for en aktiv, engageret og meningsfuld hverdag for små og store, hvor alle børn oplever positive deltagelsesmuligheder.

VORES MÅL

NYE LÆRINGSRUM I NUVÆRENDE RAMMER?
MØD HØSTERKØB SKOLE

Høsterkøb Skole er et af steder, hvor vi har haft fornøjelsen af at arbejde tæt med skolen. Skolen havde sat gang i et stort pædagogisk udviklingsarbejde – og var samtidig presset på pladsen og traditionelle miljøer. Vi hjalp på vej med visionen og værktøjerne til at tænke nyt. Og så gik de i gang med at gentænke læringsrum og undervisningspraksis. Hør mere i videoen herunder.

Høsterkøb Skole er ét eksempel af mange på, hvordan intentionelt arbejde med læringsmiljøerne koblet med en stærk pædagogisk praksis  kan skabe et oprigtigt inkluderende miljø med trivsel og positive deltagelsesmuligheder for alle børn. 

Close Menu

Hej autens!