vil I gentænke jeres læringsrum?

vi hjælper jer på vej fra INSPIRATION TIL WORKSHOPS OG I MÅL MED LØSNINGER

Læringsrum

Autens udvikler innovative, inspirerende og inkluderende læringsmiljøer til skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi gør op med det traditionelle klasseværelse og skaber læringsmiljøer til de måder, hvorpå børn og unge lærer, motiveres og udvikler kompetencer til det 21. århundrede.

Se projekteksempler med fokus på læringsmiljøer her. Du er altid velkommen til at eller ringe til Lene – 20705230 – for at få en snak om jeres læringsmiljøer!

Rum og indretning spiller en vigtig rolle overalt omkring os. Det er fortællinger om, hvad vi kan og ikke kan her, hvad der forventes af os, hvad vi indbydes til og hvilke værdier, vi lægger vægt på. Med afsæt i rummet som den tredje pædagog, hjerne- og læringsforskning, mange intelligenser, læringsstile m.v. har vi arbejdet målrettet med at skabe ”hjerne-økologiske” læringsmiljøer – nydelsesfulde rum for læring, der motiverer, engagerer og inspirerer børn, unge og voksne. Rum og rumlige forløb, som i et mangfoldigt sprog inkluderer mennesker i fællesskaber, skaber plads til forskellighed, understøtter læring og udvikling på mange måder. En væsentlig platform for det pædagogiske arbejde.

Miljøer der afspejler og understøtter jeres læringssyn,  giver stærkere praksis. Vores fornemmeste opgave er at lytte og forstå jeres DNA og inspirere jer til at omsætte den til læringsmiljøer og praksis. Vi inviterer jer helt ind i designarbejdet og giver jer værktøjer til at bruge læringsmiljøer som et redskab. Det ved vi af erfaring giver det bedste resultat. 

Sammen med jer skaber vi inspirerende og inkluderende læringsrum og miljøer, der understøtter det gode, lærende liv.  Rum, der giver plads til fællesskaber, understøtter udviklingen af det 21. århundredes kompetencer, kreativitet, eksperimenteren og nysgerrighed.

Vi har udviklet vores helt eget, internationalt præmierede workshopværktøj Learning Space Design Lab™. Det er et prototypeværktøj, der inviterer alle med om bordet til at udvikle fysiske bud på jeres pædagogiske DNA og ønskede læringskultur. Det rykker ved jeres billede af, hvad I kan, og hvad I har brug for – og det rykker jer sammen som organisation. Det bygger på anvendt forskning i, hvordan vi bringer vores hjerner i en innovativt tilstand, hvor vi kan skabe nye ideer sammen og tør gå nye veje. Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om læringsmiljøer, og hvordan vi kan hjælpe jer på vej.

Rum skaber adfærd. Rum nudger praksis. Rum skaber læringskultur. Vi identificerer sammen med jer de læringsmiljøer, som sætter den rette pædagogiske ramme for en aktiv, engageret og meningsfuld hverdag for små og store, hvor alle børn oplever positive deltagelsesmuligheder.

NYE LÆRINGSRUM I "GAMLE" SKOLER?
MØD HØSTERKØB SKOLE og Søllested Skole

Høsterkøb Skole er et af steder, hvor vi har haft fornøjelsen af at arbejde tæt med skolen. Skolen havde sat gang i et stort pædagogisk udviklingsarbejde – og var samtidig presset på pladsen og traditionelle miljøer. Vi hjalp på vej med visionen og værktøjerne til at tænke nyt. Og så gik de i gang med at gentænke læringsrum og undervisningspraksis. Hør mere i videoen herunder.

Høsterkøb Skole er ét eksempel af mange på, hvordan intentionelt arbejde med læringsmiljøerne koblet med en stærk pædagogisk praksis  kan skabe et oprigtigt inkluderende miljø med trivsel og positive deltagelsesmuligheder for alle børn. 

På Søllested skole banede en inspirationsworkshop for lærerne om læringsmiljøer vejen for at Professions Højskolen Absalons lærestuderende fik muligheden for, i samarbejde med skolens elever, at ny indrette alle skolens lokaler. 

Projektet tog 2 uger, og har skabt stor forandring på skolen. Autens bidrog i indretingsprojektet med udlån af vores Learning Space Design Lab TM , som eleverne brugte til at bygge prototyper af deres nye klasselokaler.

Mød learning Space Design Lab tm

Close Menu

Hej autens!