Kapacitetsudvidelse på Hillerød Vest, afd. Ålholm

Hillerød vest skolen afdeling Ålholm vokser fra tre til fire spor, som et led i Hillerød kommunes Kapacitets udvidelse af 3 af kommunens skoler. 

Vi er i tæt samarbejde med skolen for at finde de bedste løsninger. Skolens medarbejdere og elever har blandt andet været med til at tænke nye rammer og muligheder gennem vores prisvindende workshop værktøj LearningSpace DesignLabTM. Alle de mange gode input og behov er nu sendt videre til Dall & Lindhardtsen A/S, som er arkitekter på hele projektet for udvidelse på alle 3 skoler i Hillerød Vest. 

vi har også været her

Close Menu