BYGGEPROGRAM FOR NY ARENAKVARTERETS SKOLE

Beskrivelse

Københavns Kommune har hyret Autens med sigte på at opdatere deres pædagogiske funktionsprogram for skolebyggerier. Kommunen foretager omfattende investeringsprogram i nybygning og ombygning af skoler – fx den ny Arenakvarterets Skole. Derfor har de for nogle år tilbage udviklet et fælles funktionsprogram, som er grundlaget for programmeringen af den enkelte skole. Det er det funktionsprogram, som her er kastet under lup, så det for alvor indtænker fremtidens lærings- og skoleformer og gentænker skolen i et nyt årtusind. Konkret tager arbejdet afsæt i udvikling af et nyt skolebyggeri, Arenakvarterets Skole i Ørestaden, som kommunen ønsker tager tydeligt afsæt i det 21. århundredes skoletænkning såvel som en bæredygtig tænkning (DGNB Guldstandard). 

Ansvarsområder

Autens medvirker i det byggeudvalg, der har udviklet nyt byggeprogram for den ny Arenakvarterets Skole ved Royal Arena. Byggeriet er i udbud som totalentreprise dette forår i projektkonkurrence. 

Autens har stået for den pædagogisk-organisatoriske rådgivning med afsæt i nye læringsformer, det 21. århundredes kompetencer og fremtidens skolebyggeri for mangfoldige læringsfællesskaber og inkluderende, dynamiske læringsmiljøer. Det betyder konkret at vi har: 

– udviklet krav til rumtypologier, nærhedsdiagrammer og disponering med langt mere dynamisk organisering frem for blot 40 ens baserum. 

– udfoldet paradigmer for hhv. indskolingens, mellemtrinnets og udskolingens fremtidige læringsmiljøer 

– videreudviklet paradigmer for kreative og naturfaglige værkstedsområder, der henvender sig til både skolen og det omgivende samfund 

– arbejdet med kobling til både fritidslivet og lokalmiljøet. 

– generel pædagogisk-fysisk rådgivning ift det nye byggeprogram og alle dets alle aspekter. 

– vurdering af totalentreprisetilbud i projektkonkurrencen ift. pædagogisk kvalitet.

vi har også været her

Close Menu