Velkommen til

LEARNING SPACE
DESIGN LAB

Har I brug for fysiske rum, der bedre understøtter jeres pædagogiske visioner? Rum påvirker og skaber praksis. Bevidst arbejde med de fysiske rammer kan styrke inklusion, læring, nye læringsformer og trivsel – og det er et fantastisk værktøj i den didaktiske værktøjskasse.

En lærer eller pædagog kan på egen hånd godt ændre sit læringsrum, men når man gør det sammen som team og skole har man helt anderledes fat om at bygge en ny fælles læringskultur. For at skabe de bedste muligheder for varig og meningsfuld forandring bør alle i fællesskab spille en aktiv rolle i forandringen og designet af læringsmiljøerne.

Denne workshop inviterer jer som team til sammen at udvikle jeres læringsmiljøer på grundlag af fælles refleksioner og idéudvikling på basis af visioner for pædagogik og læring. Her er frihed til at tænke, lege og skabe sammen, så resultatet er kreativt, innovativt og fælles. Workshoppen har altså et dobbelt formål: At skabe designløsninger til læringsrum og samtidig have fokus på den pædagogisk vision og læringskultur gennem en meget høj følelse af ejerskab og empowerment blandt deltagerne. Tag også gerne eleverne med på disse workshops!

Kontakt os på 20705230 eller Lene@autens.dk for uforpligtende at få høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Learning Space Design Lab™ er tre år i træk udpeget blandt Hundred Global Innovations in Education af den anerkendte finske organisation HundrED. HundrED er sat i verden for at sprede kendskabet til innovative idéer, der har potentiale til at skabe forandring til en ny tid i skoleverdenen globalt.

Brug Learning Space Design Lab™ til

LEARNING SPACE DESIGN LAB™

 Vi kommer med modeller og masser af grej under armen og kaster os sammen med jer – og på basis af inspirationsoplæg – ud i at lave prototyper af læringsmiljøer, som afspejler jeres pædagogiske intentioner. 

DESIGN LAB SPECIAL
- JERES EGNE RUM

Til denne workshopform bygger vi jeres læringsrum i fysiske modeller ud fra plantegninger. I får derfor mulighed for at prototype direkte i jeres egne rammer.

DESIGN LAB TOOLS - BLIV KLOGERE PÅ RUM SAMMEN

Vi laver også Design Lab workshops som kompetenceudvikling, hvor I bliver klogere på rummets betydning som didaktisk redskab. Også gerne med eleverne. 

(…) Det største hit var dog Dukkehus Design Lab, hvor medarbejderne i en konkret model i fællesskab skulle udforme det mellemtrin de kunne tænke sig. Hvorfor det var virkelig produktivt, kan jeg ikke svare på, men der kom to bud, som alle kunne se kvaliteten i, og som i øvrigt gik på tværs af en række forbehold, som var udtalt forinden. Processen blev filmet og fotograferet, og vi har fået tilsendt endnu et meget anvendeligt materiale.”  

MORTEN MAY

Skoleleder, Byens Skole, Helsignør

Vi HAR LAVET DESIGN LAB MED MERE END 2000 lærere og pædagoger og en hel masse elever. BLANDt ANDET På...

Close Menu