Velkommen til

LEARNING SPACE
DESIGN LABTM

Har I brug for fysiske rum, der bedre matcher jeres pædagogiske visioner? Rum påvirker og skaber praksis. Bevidst arbejde med de fysiske rammer kan styrke inklusion, læring, nye læringsformer og trivsel – og det er et fantastisk værktøj i den didaktiske værktøjskasse. Én innovativ lærer el. pædagog kan forbedre miljøet i og designet af læringsrummet, men det er næppe sikkert, at det vil have langsigtet indflydelse på hele institutionens læringskultur. For at skabe de bedste muligheder for længerevarende og meningsfuld forandring, bør alle i fællesskab spille en aktiv rolle i forandringen og designet af læringsmiljøer- og rum.

Denne workshop skaber rammerne for at medarbejdere sammen, kan skabe nye læringsmiljøer på grundlag af fælles refleksioner, idéudvikling og samtaler om deres visioner for pædagogik og læring. Her har deltagerne frihed til at tænke, lege og skabe sammen, så resultatet er kreativt, innovativt og fælles. Workshoppen har altså et dobbelt sammenhængende formål: At skabe designløsninger til læringsrum og samtidig have fokus på den pædagogisk vision og læringskultur gennem en meget høj følelse af ejerskab og empowerment blandt deltagerne.

Kontakt os endelig på 20705230 eller Lene@autens.dk for at få høre mere eller for at få en snak om Learning Space Design LabTM.

Learning Space Design Lab™ er for tredje år i træk udpeget blandt Hundred Global Innovations in Education af den anerkendte finske organisation HundrED. HundrED er sat i verden for at sprede kendskabet til innovative idéer, der har potentiale til at skabe forandring til en ny tid i skoleverdenen globalt

Brug Learning Space Design Lab™ til:

DESIGN LAB

 Vi kommer med modeller og masser af grej under armen og kaster os sammen med jer – og på basis af inspirationsoplæg – ud i at lave prototyper af læringsmiljøer, som afspejler jeres pædagogiske intentioner. 

DESIGN LAB SPECIAL
- JERES EGNE RUM

Til denne workshopform bygger vi jeres læringsrum i fysiske modeller ud fra plantegninger. I får derfor mulighed for at prototype direkte i jeres egne rammer.

DESIGN LAB TOOLS - BLIV KLOGERE PÅ RUM SAMMEN

Vi laver også Design Lab workshops som kompetenceudvikling, hvor I bliver klogere på rummets betydning som didaktisk redskab. Også gerne med eleverne. 

(…) Det største hit var dog Dukkehus Design Lab, hvor medarbejderne i en konkret model i fællesskab skulle udforme det mellemtrin de kunne tænke sig. Hvorfor det var virkelig produktivt, kan jeg ikke svare på, men der kom to bud, som alle kunne se kvaliteten i, og som i øvrigt gik på tværs af en række forbehold, som var udtalt forinden. Processen blev filmet og fotograferet, og vi har fået tilsendt endnu et meget anvendeligt materiale.”  

MORTEN MAY

Skoleleder, Byens Skole, Helsignør

Vi HAR LAVET DESIGN LAB MED MERE END 2000 lærere og pædagoger og en hel masse elever. BLANDt ANDET På...

Close Menu

Hej autens!