Learning Space Design Lab™ er for tredje år i træk udpeget blandt Hundred Global Innovations in Education af den anerkendte finske organisation HundrED. HundrED er sat i verden for at sprede kendskabet til innovative idéer, der har potentiale til at skabe forandring til en ny tid i skoleverdenen globalt

Brug Learning Space Design Lab™ til:

 • at skabe inkluderende læringsmiljøer
 • at få de fysiske rammer med i praksisudvikling til det 21. årh. kompetencer
 • at gentænke & indrette udvalgte områder
 • at skabe en fælles vision for læringsmiljøer, praksis og rum i teamet og på jeres skole
 • at lave byggeprogram for ombygning eller byggeri af en helt ny skole.
 • Learning Space Design Lab™ tager ca. 2-4 timer. Vi arbejder med teams, hele personalegrupper, elevråd og brugergrupper på tværs. Det handler lige så meget om de fælles praksisfortællinger, I skaber, som det handler om de fysiske løsninger. Det er centralt for, at I kan gå ud og forandre sammen.

LEARNING SPACE DESIGNLABTM

Har I brug for fysiske rum, der bedre matcher jeres pædagogiske visioner? Rum påvirker og skaber praksis. Bevidst arbejde med de fysiske rammer kan styrke inklusion, læring, nye læringsformer og trivsel – og det er et fantastisk værktøj i den didaktiske værktøjskasse.

Én innovativ lærer el. pædagog kan forbedre miljøet i og designet af læringsrummet, men det er næppe sikkert, at det vil have langsigtet indflydelse på hele institutionens læringskultur. For at skabe de bedste muligheder for længerevarende og meningsfuld forandring, bør alle i fællesskab spille en aktiv rolle i forandringen og designet af læringsmiljøer- og rum. 

Denne workshop skaber rammerne for at medarbejdere sammen, kan skabe nye læringsmiljøer på grundlag af fælles refleksioner, idéudvikling og samtaler om deres visioner for pædagogik og læring. Her har deltagerne frihed til at tænke, lege og skabe sammen, så resultatet er kreativt, innovativt og fælles. Workshoppen har altså et dobbelt sammenhængende formål: At skabe designløsninger til læringsrum og samtidig have fokus på den pædagogisk vision og læringskultur gennem en meget høj følelse af ejerskab og empowerment blandt deltagerne. 

Kontakt os endelig på 20705230 eller Lene@autens.dk for at få høre mere eller for at få en snak om Learning Space Design Lab (™).

WORKSHOP MED
GENERELLE MODELLER

Til denne workshopform bygger vi fysiske ”dukkehus” modeller i skumpap, med en standard klasserumsstørrelse svarende til 63kvm.

WORKSHOP MED
SPECIAL MODELLER

Til denne workshopform bygger vi jeres klasserum i fysiske ”dukkehus” modeller i skumpap efter jeres skoles/institutions plantegninger.

WORKSHOP MED
ANDRE MULIGHEDER

If you have special needs for areas, you don’t have a schools build yet or aren’t working with a school we can create a workshop that still fits your needs

LEJE
AF
SÆT

Det er også en mulighed, at I kan leje et sæt af møbler med eller uden skumpap-modeller af skolen og selv arbejde med jeres ønsker og behov for jeres fremtidige læringsmiljøer.

(…) Det største hit var dog Dukkehus Design Lab, hvor medarbejderne i en konkret model i fællesskab skulle udforme det mellemtrin de kunne tænke sig. Hvorfor det var produktivt, kan jeg ikke svare på, men der kom to bud, som alle kunne se kvaliteten i, og som i øvrigt gik på tværs af en række forbehold, som var udtalt forinden. Processen blev filmet og fotograferet, og vi har fået tilsendt endnu et meget anvendeligt materiale.” Morten May, skoleder på Byens Skole 

MORTEN MAY

Skoleleder, Byens Skole, Helsignør

UDVALG AF
deltagere i DDL

 • Høsterkøb Skole
 • Skolen på Nyelandsvej
 • Byens Skole
 • Silkeborg Teknisk Skole
 • Skolen på Islands Brygge
 • Sønder Otting ny Skole
 • Haver til Maver festival
 • Hellerup Skole
 • Toftevangskolen
 • Carolineskolen
 • Fællesskolen Hopstrup Marstrup Vilstrup
 • Skolen på Ny Hollændervej
 • Allerød Byråd og Skoleledelse
 • Nustrup Sommersted Skole
 • VIndinge Skole
 • Sct. Jørgen Skole
 • Himmelev Skole
 • Tjørnegårdskolen
 • Global Hundred (Finland)
 • College 360
 • Sønderskov-skolen
 • Oehlenschlægersgades Skole
 • Vrå Skole
 • Skolen i Bymidten
 • Blovstrød Børne & Læringsby
 • Tiller VGS (Norge)
 • TRAMS Netværk (Barcelona)
 • Nørreskovskolen
 • Vangeboskolen
 • Vallensbæk Læringsfestival
 • Vestre Skole, Dybkærskolen
 • Østermarkskolen
 • Sjælsøskolen
 • Sct. Ibs Skole
 • Klub Svanen, Albertslund
 • Klub Bakkens hjerte, Albertslund
Close Menu