PRAKSISNÆRE FORLØB SKRÆDDERSYET TIL HVERDAGEN

PRAKSISUDVIKLING

Autens understøtter og faciliterer kompetenceudvikling på skoler og i kommuner, når nye visioner skal omsættes til meningsfuld praksis sammen med medarbejderne.

Vi inviterer lærere og pædagoger ind i handlingsorienterede forløb – praksisnært og i praksis – hvor vi støtter undervejs. 

inspirations-
oplæg

workshops - både lærere, pædagoger, ledelser og elever

pædagogiske dage

STRATEGISK SKOLEUDVIKLING OG ledelsessparring

teamsparring

udviklingsforløb over ét eller flere skoleår

 Vi inviterer lærere og pædagoger ind i handlingsorienterede forløb – praksisnært og i praksis – hvor vi støtter undervejs.Book os til forløb om:

Projektbaseret Læring

Entreprenørskab

Samskabende praksis med børn og unge

Inkluderende og innovative læringsmiljøer

Udvikling og omsætning af vision og værdier

Vi var hovedleverandør på Høje Taastrup Kommunes 3-årige projekt Fremtidens Skole, støttet af A. P. Møller Fonden, hvor projektbaseret læring over tre år udvikles til den bærende praksis på alle kommunens skoler og klassetrin. Vi var også samarbejdspartnere I projekt Learningshift og medforfatter på læringsplatformen Future Learning Lab.

Læs mere her om vores PBL Akademi (projektbaseret læring), hvor vi målrettet går ind og understøtter skolers omstilling til en autentisk læringskultur med fokus på det 21. århundredes kompetencer, projekter og læringsglæde.

Close Menu

Hej autens!