ERASMUS+ projekt: Click ’til U get it!

“Inspiring ALL KIDS to take their seat at the tech learning table, through the development of teaching resources that promote a norm-reflective approach to the learning experience!”
Det er formålet med dette Erasmus+ projekt, som Autens laver i samarbejde med gode samarbejdspartnere – Conneqt, Edu21, Aidlearn og CMC – fra både Danmark, Portugal og Frankrig (også de yderste regioner som Guadeloupe).
Det er et projekt, der har sit fokus på normrefleksion og brugen af teknologi i aldersgruppen 10-13 i danske, portugisiske og franske skoler. Det er vores mission, at belyse undervisning gennem normreflektive briller og hvordan tilgangen til undervisningen af børn kan have en indvirkning på, hvilke børn, der vælger den teknologisk-faglige vej i livet. Vi indsamler viden og data, og udvikler på baggrund af det redskaber, der kan anvendes direkte i klasseværelset.
Selvom en stor del af projektet foregår online, så rejser vi også rundt og besøger de respektive lande så vi får en kulturel og praktisk forståelse af, hvad vi arbejder med. Vi har haft gæster på besøg i København i februar 2022, i april 2022 var vi på Guadeloupe og til foråret 2023 rejser vi til Lissabon.
Vi glæder os til at se, hvor dette spændende projekt bringer os hen – og vi har et klart mål om at puste til normrefleksion og teknologianvendelse i skolerne i Danmark, Portugal og Frankrig.

vi har også været her

Close Menu