AUTENS globalt

Vores erfaring næres af omfattende international indsigt i moderne læringstænkning, -praksis og forskning. Generelt har Autens et stort og stærkt internationalt netværk, vi kan trække på. Til enhver given opgave kender vi nogle, der kender nogle, og vi praktiserer i høj grad at invitere netværket indenfor. Det gør vi, da vi tror på, at indsigt og netværk er til for at blive delt. Om end det er til inspirationsoplæg, workshop-facilitering eller blot en halv times skype-møde med en ekspert fra den anden side af kloden. Vi finder en løsning, der matcher jeres behov og ønsker.

GSA er et netværk, vi leder, af skoler i verden, der skiller sig ud fra mængden, og som deler viden og erfaringer på tværs.

Netværkets mission er at give børn mulighed for at deltage i en uddannelse af god kvalitet, lige meget hvor i verden de bor. 

medlemer af GSA

Global School Alliance [GSA] ledes af Lene Jensby Lange. Vores mission for dette globale skolenetværk er, at sikre at alle børn får mulighed for at være deltagende i en uddannelse af god kvalitet – ligemeget hvor i verden de bor. Vores mission er yderligere, gennem samarbejde, at højne standarden for uddannelse i hele verden. Det gøres ved at tilbyde et netværk med de mest progressive skoler for:

  • Vidensdeling om hvordan børn lærer bedst og viden om de nyeste metoder og veje til at uddanne og danne børn.
  • Dele de bedste metoder til at undervise og lære i praksis.
  • Forsætte med at videreudvikle skolemedlemmernes lærere ved at besøge hinandens skoler.
  • Skabe fælles projekter mellem skoler som transnationalt er relevant for hinanden.
  • Facilitere uddannelsesrelaterede besøg mellem medlemmerne for at kunne forstå og opleve diverse kulturer og etikker.
  • Evaluere, adaptere og dele de spirende teknologier for læring.

Autens er med i A4LE – en organisation med omkring 4500 medlemmer fra Australien, New Zealand, Canada, USA, Mellemøsten, UK & Europa. Dette netværk har til formål at fremme sundhed, sikkerhed, resilliens & bæredygtige 21. årh. læringsmiljøer, som inspirerer transformation i uddannelse; 

forbedre lærere og elevers præsteren/ydeevne, støtte en kultur af samfundsengagement og styrke, som vil fremme lokal, national og international dialog omkring ekspertise i design af læringsmiljøer.

One in HundrED

Hundred.Org er en non-profit organisation, som blev grundlagt i Finland i 2015 af en gruppe folk med passion for uddannelse, innovation og autentiske forandringer.

I 2017-2018 og 2019-2020 er vores værktøj Learning Space Design Lab blevet udvalgt som én ud af 100 inspirerende innovationer indenfor uddannelse. Det er karakteriseret som innovativ, effektfuld & skalerbar. Vores workshop-værktøj skaber rammerne for en kollaborativ forandringsproces med design og reorganisering af læringsmiljøer. Samtidig med, at det  tilbyder rum for at transformere den pædagogiske praksis gennem en legende og kreativ metode, der minder om projektbaseret læring i praksis.

ERASMUS

Vi har i mange år støttet op om Erasmusprojekter, hvor lærere og ledelser på tværs af lande i Europa lærer fra hinanden og får lejlighed til at se egen praksis gennem andres øjne. Det skaber et refleksivt og perspektivrigt læringsrum. Samtidig med, at det udbygger relationer og netværk, hvor danske skoler løftes ind i en europæisk kontekst.  

Vi har lært meget om danske skoler og dagtilbud gennem udefrakommendes blik på det, vi oplever som givet her. Det danske skolesystem set udefra kendetegnes af frihed og tillid – til de professionelle og til børn. Så kan vi tænke lidt over det – og der er noget om det 😉
 
Vi har samarbejdet med England, Portugal, Finland, Estland – og på tværs af skoler, ungdomsuddannelser og universiteter. Vil du vide mere? Så følg med på twitter – eller på facebook 

VEGA

2017-07-25 10.51.11

Vega Schools ligger i Gurgaon udenfor New Delhi – et Silicon Valley område i Indien. Vega tror på vigtigheden af den aktive og deltagende læring, med fokus på at skabe læringsmiljøer, der understøtter 21. århundrede kompetencer og problembaseret læring.

Det er skolens mission, at gøre deres elever livsduelige og styrke dem med livsfærdigheder og kompetencer, der vil forblive relevante og brugbare – også i fremtiden.

High Tech High

High Tech High er en af de mest omtalte skoler i verden. High Tech High består af 13 charter schools i San Diego –  elementary schools, middle schools og high schools. De bygger på samme metoder og filosofi om at skabe lige muligheder for alle.

Det, som især vækker respekt, er deres markante resultater med at lukke “the gap”. Samtidig med for alvor at mindske betydningen af social baggrund.

CEO og founder af HTH, Larry Rosenstocker er en af vore nære venner her i Autens. Larry Rosenstock og Jean Kluver har besøgt Danmark, og vi mærker stor interesse for at høre nærmere om deres tænkning og metoder. Lene har selv haft fornøjelsen af at være med helt inde bag kulisserne på skolerne i Californien for at forstå, hvordan de arbejder for at skabe de resultater, som de gør.

Metoderne gør en forskel: Vi har med flere af deres metoder i værktøjskassen tilpasset dansk kontekst og kommer gerne ud og fortæller herom. Vi har også et tæt samarbejde med en fælles HTH-ven David Price, founder i Engaging Learning, forandringskonsulent og forfatter af best-seller bogen indenfor skolefeltet “Open – How we will live, learn and work in the future“.

Vil I se filmen? Skolerne er portrætteret i den meget omtalte debat-dokumentar Most Likely To Succeed om skole og uddannelse i lyset af den fremtid, vi står overfor. Vi sætter gerne en fremvisning op hos jer. Nogle spændende timer, hvor filmen er et godt afsæt til at debatere skole i nutid og fremtid med jeres kolleger, medarbejdere, politikere, forældre, elever og andre samarbejdspartnere.

Tag fat i os på lene@autens.dk.

KONFERENCER

Close Menu