FÅ EN STÆRK RÅDGIVER PÅ JERES PROJEKT ​

Skolebyggeri

Fremtidens fysiske rammer skaber vi sammen!

Vi har bygget skoler, dagtilbud, fritids- og uddannelsesbyggerier for over 5 milliarder kroner. Vi har fingeren på den pædagogiske puls, er internationalt præmierede for samskabelse med børn og professionelle. Vi har i både 2020 og 2021 vundet pris for årets skolebyggeri.

Autens er blandt Danmarks ledende og mest erfarne pædagogiske rådgivere indenfor børne-, skole-, fritids- og uddannelsesbyggerier. Vi har medvirket i læringsbyggerier for over 5 milliarder kroner og kender de pædagogiske dagsordener, potentialer og udfordringer såvel som dynamikkerne indgående. 

Vi hjælper kommuner med at analysere og videreudvikle bygningsmassen på børne-, skole-, og ungeområdet. Vi udarbejder helhedsplaner. Vi teamer op med arkitekter om pædagogisk programmering, brugerprocesser og læringsmiljøer. Vi laver pædagogisk commissioning som mere mundret handler om at forberede indflytningen i nye rammer, så man både praktisk og pædagogisk kommer godt fra start.

vi yder pædagogisk rådgivning på skolebyggerier, og vi arbejder som  pædagogiske fagdommere på arkitektkonkurrencer.  

På byggerier varetager vi typisk den visionsmæssige, pædagogiske og brugerrettede del af visions-, programmerings-, dispositions- og projekteringsfaserne. Vi indgår både på rådgiverteams i udbud af bygherrerådgivning og totalrådgivning. Vi arbejder også direkte for kommuner, skoler, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud, særligt i de tidlige faser såvel som op mod indflytning med pædagogisk commissioning. 

I byggerating har Autens fået karakteren A og har to gange vundet priser for årets skolebyggeri.

Kommuner - skoler, DAGTILBUD OG KLUBBER

Som næstformand for Association for Learning Environments Europa har vi unik indsigt i forskning, fremtid og next practice, som vi omsætter i nye fysiske dagsordner i tæt dialog med kommuner og skolers ledelser, personale og elever. Vi kender skoler og deres udviklingsrejser indefra, da vi også er helt i front med kompetenceudvikling til nye læringsformer på nogle af landets mest markante pædagogiske udviklingsprojekter.

I 2020 vandt et af vore projekter, nemlig Lindbjergskolen, prisen for Årets Skolebyggeri. Vi havde yderligere et projekt nomineret, nemlig ombygningen af Helsingør Skole, Skolen i Bymidten. 

Vi har bidraget til Planning Learning Spaces, der udkom i 2019 på Amazon og er skrevet af ledende eksperter fra hele verden. Lene har bidraget til bogen med afsnit om inddragelse og samskabelse – og hvordan læringsrum spiller sammen med hele læringskulturen. 

Vi arbejder med samskabelse ved byggerier, ombygninger, læringsmiljøprojekter etc., og derfor er vi stolte over, at vi tre år i træk, er blevet udpeget blandt Top 100 Global Innovators in Education af finske HundrED.org for netop dette arbejde. 

Vi har et stærkt innovativt fokus og vi synes altid, at det er spændende at arbejde med kunder, der også er parate til at bryde rammerne og tage på rejse sammen i det ukendte! Ved udvikling af byggeprogrammer til eksempelvis et nyt skolebyggeri, varetager Autens brugerinddragelse og faciliterer brugerprocesser . Også i denne forbindelse arbejder i et tæt samspil med den medarbejderne, ledelse hos den enkelte virksomhed, kommune, skole eller anden institution – og de, som kan være eksterne samarbejdspartnere til organisationen, for at få de vigtige input til fremtidens brug. Autens har desuden et bredt og velfungerende netværk af samarbejdspartnere i Danmark og udlandet, der sætter Autens i stand til at påtage sig ledelsen af brede og store projekter.

vi varetager typisk

ANALYSER AF FYSISKE RAMMER & DERES POTENTIALE 

Vi identificerer det pædagogiske potentiale i eksisterende bygninger og hjælper med det rette pædagogiske greb med flest mulige smarte kvadratmetre, der har sigte på fremtidig praksis og det 21. århundredes kompetencer.

PROJEKTUDVIKLING, PROGRAMMERING & BRUGERPROCESSER

Tilrettelæggelse og facilitering af brugerinddragelse og programmering i nært samarbejde med resten af teamet og bygherren/-ledelsen.

DESIGN AF LÆRINGSMILJØER MED BRUGERNE 

Udvikling af innovative læringsmiljøer i samspil med arkitekt og brugere, så de fysiske rammer fremstår som et klart billede på de pædagogiske og organisatoriske behov for institutionen.

PRAKSISUDVIKLING OG IBRUGTAGNING AF NYE RAMMER

Procesplan for medarbejdernes implementering af ny praksis i nye rammer samt projektledelse af denne proces i samspil med en lokal leder.

Skal vi hjælpe med at gentænke jeres skole?

PÆDAGOGISK RÅDGIVING TIL BYGGEPROJEKTER

VI teamer altid gerne op med kompetente partnere eller direkte med bygherren omkring brugercentrerede pædagogiske byggerier. 

Vi er med fra de første spæde ideer. Vi udvikler pædagogiske visioner og byggeprogrammer med brugerne. Vi rådgiver og udvikler det pædagogisk-arkitektoniske greb med arkitekten – og vi løber det i mål med brugerne. 

Vi er jeres visionære pædagogiske sparringspartnere. Vi er projektets proceskonsulenter, der sikrer rød tråd fra vision og brugernes stemme til færdigt resultat. Vi er jeres skoledesignere, der sikrer det rette fysiske indhold. Og vi er jeres forandringsdrivere, der støtter op i processen fra vision til ibrugtagning.

Se højere oppe på siden hvilke opgaver, vi ofte varetager. Og længere nede kan I se en del af vores mange projekter. 

Tag fat i Lene for en uforpligtende snak om, hvordan vi også kan hjælpe jer på telefon 2070 5230 eller lene@autens.dk.

Skal i bygge ny skole?
få os med som pædagogisk rådgiver

Close Menu

Hej autens!