SKAL I GENTÆNKE NUVÆRENDE BYGGERI ELLER BYGGE NYT?
FÅ EN ERFAREN OG VISIONÆR RÅDGIVER MED OMBORD

BYGGEPROJEKTER

SKOLE, KLUB, DAGTILBUD, FRITID, UNGdOMSUDDANNELSER OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Fremtidens fysiske rammer skaber vi sammen!

Autens er blandt Danmarks ledende og mest erfarne pædagogiske rådgivere indenfor børne-, skole-, fritids- og uddannelsesbyggerier:

 • Vi har bygget for over 8 milliarder kroner.
 • Vi har fingeren på den pædagogiske forskning, puls og hverdag.
 • Vi er internationalt præmierede for vores samskabelsesprocesser, Top 100 Global Innovators in Education i 2018, 2019 og 2020, af den anerkendte finske organisation HundrED.org
 • Vi har i både 2020 og 2021 vundet pris for Årets Skolebyggeri.
 • Vi har vundet den prestigefyldte World Archicture Festival Award for Best Education Design i 2022. 
 • Vi har lavet et hav af visionære, kreative brugerprocesser med mange interessenter – medarbejdere, borgere og ikke mindst børn og unge.
 • Vi sidder i formandsskabet for Association for Learning Environments Europe.
 • Vi har bidraget til flere internationale fagbøger om skolebyggerier og innovative læringsmiljøer.
Se en række af vores projektcases længere nede på siden.
Vi hjælper kommuner, skoler, uddannelsessteder og arkitekter med at skabe relevante og innovative miljøer og byggerier til undervisning, læring, fritid og aktive liv:
 • Foranalyser, kapacitetsprojekter, pædagogisk funktionsoptimering, idekataloger og helhedsplaner
 • Pædagogisk rådgivning, programmering, visionsprocesser, brugerprocesser og byggeprogrammer
 • Dispositionsforslag.
 • Projektudvikling til arkitektkonkurrencer.
 • Ombygning, udbygning og nybyggeri.
 • Design af læringsmiljøer
 • Fagdommere på arkitektkonkurrencer.
 • Pædagogisk commissioning eller ibrugtagningsprocesser
VI teamer altid gerne op med kompetente partnere eller direkte med bygherren omkring brugercentrerede pædagogiske byggerier. Tag fat i Lene Jensby Lange for en uforpligtende snak om, hvordan vi også kan hjælpe jer på telefon 2070 5230 eller lene@autens.dk.

vi varetager typisk

ANALYSER, HELHEDSPLANER OG FYSISKE POTENTIALER

Vi analyserer jeres nuværende bygninger og identificerer potentialer, behov og indspark til “smarte kvadratmetre”, der understøtter deltagelsesmuligheder, trivsel, læring og fremtidig praksis.

PROJEKTUDVIKLING, PROGRAMMERING & BRUGERPROCESSER

Vi faciliterer engagerende brugerprocesser, hvor børn, lærere og pædagogers stemme sættes visionært og kreativt i spil. 

Vi skaber visionære helhedsplaner, ideoplæg og byggeprogrammer, som der er ejerskab til hos børn og voksne.

DESIGN AF LÆRINGSMILJØER MED BRUGERNE 

Udvikling af innovative læringsmiljøer i samspil med arkitekt og brugere, så de fysiske rammer fremstår som et klart billede på de pædagogiske og organisatoriske behov for institutionen.

PRAKSISUDVIKLING OG IBRUGTAGNING AF NYE RAMMER

Procesplan for medarbejdernes implementering af ny praksis i nye rammer samt projektledelse af denne proces i samspil med en lokal leder.

Skal vi hjælpe med at gentænke jeres skole?

Close Menu

Hej autens!