Udvidelse af skolerne i Hillerød Vest

Vi er i sammen med Hillerød Kommune i fuld gang med at sætte fysisk form på vigtige pædagogiske spørgsmål i tæt samarbejde med, Hillerødsholm skolen, Sophienborg Skolen og Hillerød Vest afd. Ålholm, Hillerød Ejendomme og Skoleafdelingen. Det tegner et billede af en udfordring, vi møder mange steder i landet. 

Dall & Lindhardtsen A/S er med som arkitekter og Rambøll som rådgivende ingeniører på sagen, hvor alle 3 skoler skal kapacitetsudvides. 
Vi sætter fokus på hvordan hjælpsomme og inkluderende læringsmiljøer for børn og voksne ser ud, og hvad vi har brug for at gøre, når vi udbygger og ombygger? 

Vi møder ofte de samme udfordringer som Hillerøds skoler står med, hvor eksisterende skolebygninger ofte blot tilbyder klasserummet (og faglokaler) som fysisk ramme for en varieret skoledag, der skal skabe engagement, fællesskaber og deltagelsesmuligheder på mange måder. Mellemformer, som fylder meget på enhver skole i dag, og i det hele taget muligheder for fleksibel organisering af undervisning og læring, må ofte klemmes ind på trods fremfor at have et fysisk miljø, som venligt og modtageligt understøtter de reelle behov. 

Det er altid en særlig fornøjelse at arbejde med flere skoler i samme kommune, fordi der i det tværgående opstår opmærksomheder og løsningsmodeller, der kan komme til gavn udover de konkrete projekter. Det glæder vi os i rådgiverteamet til at bringe frem sammen med skolerne og kommunen over de næste måneder. 

vi har også været her

Close Menu