FREMTIDENS SKOLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

Sammen med skoler og kommuner i Danmark og globalt udforsker vi konstant next practice, visionære udviklingsprojekter og skaber konkret hands-on forandring indenfor projektbaseret læring, det 21. århundredes kompetencer, elevsamskabelse, inkluderende læringsrum og visionære skole-, klub- og uddannelsesbyggerier til fremtiden.

Vi brænder for det, vi laver og for den spændende forandring, vi kan skabe sammen for børn og unge – og vi går gerne forrest

Nedenfor kan du se vores bud på 10 Veje til Fremtidens Skole. 10 udviklingsfelter, som sammen og hver for sig skaber en vigtig bevægelse for vores børn og unges gode liv nu og i fremtiden. 

Tag også et kig på nogle af vores projekter. Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om eventuelt samarbejde.

PASSIONER, PERSONALISERING & SAMSKABELSE

Interesser & passioner med ind i skolen, fokus på læringslyst og relationer og ikke mindst eleven som central aktør i sin egen læringsrejse. 

Fra klasselokaler og
passive arealer til

MANGFOLDIGE MULIGHEDSRUM & INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

ENTREPRENØRSKAB, INNOVATION & AUTENTISKE LÆREPROCESSER

Meningsfuldhed, ægte værdiskabelse og autentiske, hands-on projekter, der skaber en konkret forskel og giver mening til læreprocesserne.

ELEVER SOM AKTIV RESOURCE

Eleven som medunderviser, læringsudbyder og aktør i egen læring og skolens virke

Fra privatpraktiserende lærere og separat arbejdende pædagoger til nye roller i

PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

RELATIONER & FÆLLESSKABER I SKOLEN FOR ALLE

At kunne være sig selv og opleve sig betydningsfuld og respekteret i et fællesskab, man hører til i, hvor man kan bidrage positivt

Kreativitet, bevægelse, fordybelse, forskellighed og kollaborative læreprocesser

DYNAMISK ORGANISERING & NYE LÆRINGSDESIGNS

Hvordan gentænker vi skole med fokus på formål, elevernes forskellige behov, fremtidens verden, meningsfuldhed og læringslyst?

DIGITAL KREATIVITET

Nye læringsbehov og muligheder, flipped & blended, sociale medier & connected learners, digitale navigatører & designere 

SKOLEN UDEN GRÆNSER​

skolen ud i verden, verden ind i skolen i lokale og globale partnerskaber i en internationalt præget hverdag

Lad os hjælpe jer på vej

Close Menu

Hej autens!