FREMTIDENS SKOLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

Nedenfor kan du se vores 10 Veje til Fremtidens Skole. 10 udviklingsfelter, som sammen og hver for sig skaber en vigtig bevægelse for vores børn og unges gode liv nu og i fremtiden. 

Sammen med skoler og kommuner i Danmark og globalt udforsker vi konstant next practice, visionære udviklingsprojekter og skaber konkret hands-on forandring indenfor projektbaseret læring, det 21. århundredes kompetencer, elevsamskabelse, inkluderende læringsrum og visionære skole-, klub- og uddannelsesbyggerier til fremtiden. Vi brænder for det, vi laver og for den spændende forandring, vi kan skabe sammen for børn og unge – og vi går gerne forrest.

På linket her kan du se eksempler på nogle af vores projekter. Slå på tråden eller skriv til os, hvis du vil høre nærmere om og gerne vil undersøge mulighederne for et samarbejde.

Interesser & passioner med ind i skolen,  fokus på læringslyst & relationer, og eleven som central aktør i egen læringsrejse

Fra klasselokaler og passive arealer til

Meningsfuldhed, ægte værdiskabelse og autentiske, hands-on projekter, der skaber en konkret forskel og giver mening til læreprocesserne.

Eleven som medunderviser, læringsudbyder og aktør i egen læring og skolens virke

Fra privatpraktiserende lærere og separat arbejdende pædagoger til nye roller i

PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

RELATIONER & FÆLLESSKABER I SKOLEN FOR ALLE

At kunne være sig selv og opleve sig betydningsfuld og respekteret i et fællesskab, man hører til i, hvor man kan bidrage positivt

Kreativitet, bevægelse, fordybelse, forskellighed og kollaborative læreprocesser

Hvordan gentænker vi skole med fokus på formål, elevernes forskellige behov, fremtidens verden, meningsfuldhed og læringslyst?

DIGITAL KREATIVITET

Nye læringsbehov og muligheder, flipped & blended, sociale medier & connected learners, digitale navigatører & designere 

SKOLEN UDEN GRÆNSER

skolen ud i verden, verden ind i skolen i lokale og globale partnerskaber i en internationalt præget hverdag

Close Menu

Hej autens!