Kapacitetsudvidelse og nye læringsmiljøer på Solbjergskolen

I perioden fra juli 2021 og til november 2022 har Autens samarbejdet med Solbjergskolen, Aarhus Kommune og RUM A/S i en totalrådgivningsopgave om udbygning og modernisering på Solbjergskolen fra 3 spor til 4. Samtidig lægges skolens bibliotek sammen med Solbjerg bibliotek
i et fælles kombi-bibliotek, der åbner sig mod byen. En funktion, der også rummer Solbjerg Lokalarkiv.
Autens har i tæt samarbejde med skolens medarbejdere, ledelse, forældrebestyrelser, klub og skolens elevråd udviklet og arbejdet med skolens og klubbens drømme, håb og visioner.
Skolen har været på studietur, bygget med Learning Space Design Lab(TM), som er Autens’ værktøj til visualisering af og kommunikation om konkrete læringsmiljøer og deltaget i brugermøder, hvor indretningen og den pædagogiske praksis har været i højsæde. Alle inputs er samlet i et formidlende læringsmiljøkompas med pejlemærker, som skolen kan tage frem og anvende de næste mange år, når der skal kigges på miljøindretning og pædagogisk praksis.
Vi glæder os til at følge Solbjergskolens udvikling!

vi har også været her

Close Menu