Pædagogisk dag for Skovlunde Skole på Kobæk Strand 

Autens har igen i år faciliteret en pædagogisk dag for Skovlunde skole, som opfølgning på deres stort anlagte projektbaseret læringsprojekt, PILOT, der blev sat i søen 2021. På Kobæk Strand blev personalet ført gennem en meget varm dag med fokus på Projektbaseret læring, Innovation, Læring, Outdoor og Tværfaglighed. Dagen blev afholdt som en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser, som aktiverede deltagerne.

Vi har tidligere arbejdet med Skovlunde skole og PILOT, se reportagen derfra her.

Skolen har øremærket 20% af hver uge til Projekt, Innovation, Læringslyst, Outdoor og Tværfaglighed, helt kort PILOT. Og børnene elsker det! 

PILOT-projektet har til formål at styrke skolens arbejde med de 21 århundredes kompetencer og give en spændende ramme, som man kan arbejde ind i.

Vi har hjulpet skolen med at udvikle og målrette PILOT værktøjet, præcis som vi elsker at gøre, så skoler for det værktøj der virker til dem, med udgangspunkt i dem. 

PILOT er udviklet med skolens tanker og visioner for Projektbasseret Læring i øje. 

vi har også været her

Close Menu