I dybden med designhjulet på Ørestad Skole

Ørestad Skole har den 29.-30.03.21 haft fokus på at implementere et nyt didaktisk og pædagogisk værktøj med udgangspunkt i æstetiske læreprocesser.

Over to dage arbejdede skolens personale online med en didaktisk designmodel, som tager udgangspunkt i elevernes læreproces ud fra ordene sanse, tænke, handle, vise.

Autens faciliterede processen, hvor hands-on aktiviteter gled ud igennem skærmen til de enkelte teams i kombination med oplæg og digitale øvebaner på MIRO. Blandt meget andet skulle hver enkelt folde en flip-flop, som illustrerede den designdidaktiske model.

vi har også været her

Close Menu