Innovative læringsmiljøer på den ny Dybkærskole

Den nye Dybkærskole i Gødvad er forsat i gang med at udvikle innovative lærin på deres skole. Som led i processen mod færdig skole har vi hjulpet skolen medarbejdere med at omsætte skolens værdier og pædagogiske ståsteder i kobling med byggeprogrammet til retninger for de fysiske læringsmiljøer.
Gennem vores LearningSpace DesignlabTM workshop kom der både ord og fysiske miljøer ud af dagen, samt en diskussion om årgangsområder kontra fagområder.

Årgangsområder
Fagområder
Den tredje vej:

Stemningen blandt medarbejderne lænede sig op af årgangsområder, hvor rummene har varierede funktioner og derfor ikke er ens.

Der var også stor fokus på en indretning med rum-i-rum, mulighed for varierende arbejdsformer, hyggelige kroge og inventar der understøtter dette, samt er fleksibelt.

Billeder fra dagen

vi har også været her

Close Menu