Nye Læringsmiljøer på 7 skoler i Struer Kommune

Over en periode på 7 måneder startende maj 2021 har Autens besøgt samtlige 7 skoler i Struer Kommune med henblik på i samarbejde med kommunens skole- og teknikafdeling at undersøge det fysiske læringsmiljø.

Autens har i et tæt samarbejde med de lokale skoler arbejdet med både lærere, pædagoger, elever, ledelse og skolebestyrelse om udfordringer, drømme og håb for hver enkelt skole.

Konkret vil det sige, at hver skole har bygget i Learning Space Design Lab®, som er Autens værktøj til visualisering af konkrete læringsmiljøer. På denne måde har alle deltagere haft mulighed for at komme til orde og fremlægge deres tanker om hver enkelt skoles potentialer og udfordringer.

Sammen med den rapport, som kommunens tekniske afdeling har stået for, har dette arbejde afstedkommet en større samlet rapport med bygningsmæssige udfordringer og muligheder samt en kortlægning af det pædagogiske potentiale, som kommunen herefter kan bruge som strategisk redskab til at planlægge den fremtidige indsats.

vi har også været her

Close Menu