Læringsrum og relationskompetence

Lene Jensby Lange og Louise Klinge var i september på Grønvangskolen sammen med lærere, pædagoger og ledelser fra skoler, SFO’er og dagtilbud i Vejen. De var forbi til et spændende fyraftensmøde med titlen Skolen ind i fremtiden med børnene på hjerte (læs mere her).

Vi talte om den skole, vi indholdsmæssigt og læringsmæssigt må udvikle på vegne af børnenes fremtidige liv. Vi talte derfor også om relationskompetence og understøttende læringsmiljøer i den skole.

Derfor kom vi med eksempler på skoleformer og læreprocesser, der giver børn læringslyst, virkekraft og mange muligheder i livet i den verden, vi har og som er på vej. Og på måder, hvor vi giver hver enkelt pædagogisk og psykologisk gode vilkår for at deltage, udforske, skabe og erfare. Ikke mindst også hvordan, vi i det billede med børnene på hjerte arbejder. Både relationskompetent og stille og roligt, ændre skolens rum for at understøtte en læringskultur for både fællesskabet og den enkeltes muligheder i det.

Oplægget er et led i en større bevægelse mod motiverende mangfoldige pædagogiske og fysiske læringsmiljøer. Det står centralt i Vejen Kommunes skolers og dagtilbuds vigtige udviklingsarbejde på 0-18 årsområdet.

For deltagerne har vi samlet oplæg og videoer på dette link

Vi håber, I vil bruge dagen som afsæt for at udforske og eksperimentere med læringsformer, relationskompetence-værktøjer og de fysiske læringsmiljøer. Alt i en løbende videreudvikling af meningsfuld, fremtidsrettet praksis for og med alle de børn, I deler hverdagen med. 

Det er altid dejligt for os at høre, hvordan det går. Derfor bliver vi glade, hvis I har lyst til at dele jeres ideer og afprøvninger med os. I er varmt velkomne til at skrive til lene@autens.dk eller louise@louiseklinge.dk.

I ønskes et rigtig godt skoleår!

vi har også været her

Close Menu