Ny skole i Hørning – Bakkeskolen får nye rammer

Befolkningstilvækst i Hørning i Skanderborg Kommune har betydet et øget pres på skolekapaciteten i byen. Hér er Bakkeskolen særligt udfordret, hvorfor Skanderborg Kommune har besluttet etapevis at opføre en ny skole med idrætshal og daginstitution, der på sigt betyder, at den eksisterende Bakkeskolen kan flytte alle sine elever herover.

Den nye skole i Hørning bliver en fuld 4-sporet skole fra 0.-9. årgang inklusiv SFO og klub. Ligeledes indeholder projektet etablering af daginstitution og idrætsfaciliteter integreret med skolen.

Autens har som pædagogisk konsulent på bygherrerådgiverteamet, ledet af D-K2, tilrettelagt og faciliteret en omfattende brugerinddragende proces for både elever, lærere og pædagoger og har på baggrund af arbejdet her udviklet byggeprogram for den ny skole, klub og dagtilbud.

Vi udforskede mange muligheder i processen sammen med både børn og voksne. Et af de scenarier, som mange har set potentialer i, er at tænke skolen med “vrangen ud”. Bakkeskolen har i dag en stærk udeskoletradition, hvor hver indskolingsårgang er en dag i “mosen” hver uge. Vi har derfor set på, hvordan vi kunne tænke det ind i et kommende byggeprojekt – at vi har udeårgangsområder – og så måske bygger lidt mindre.

Eleverne har især lagt vægt på fællesskaber – især årgangsfællesskabet. De har ønsket mere sammenhængende årgangsområder, der ikke er præget af klasserum, men i stedet rummer muligheder for at samarbejde, spise sammen, fordybe sig samme og også kravle i “huler”, nicher og andre små hyggelige steder. De har også haft en klar holdning til arkitekturen. Den må gerne have buer, være højloftet flere steder og med lys, luft og plads. Ikke mindst ønskes grønne planter ind og præge miljøerne.

vi har også været her

Close Menu