Mentor for VEGA Schools

June 19th, 2015  |  Tilbage til skoleudvikling

VegaLLene er netop udnævnt som mentor for Vega Schools i New Delhi. Vega har ambitioner om at sætte en helt ny dagsorden i et overvejende traditionelt skolesystem og tilbyde en kæde af skoler, der baserer sig på kompetencer til det 21. århundrede med afsæt i børnene og autentiske projekter. Første skole, der er ved at blive bygget i Gurgaon, åbner i foråret 2015.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.