Ny Campus til VIA i Horsens

May 22nd, 2016  |  Tilbage til nyheder, skolebyggeri

VIA University College i Horsens drømmer om at skifte de nuværende bygninger ud med ny stationsnær Campus, der kan skabe ny sammenhæng på praksisnær, levende vis mellem husets mange uddannelser.

Autens har som bygherrerådgiver i samarbejde med husets uddannelser skabt en vision for ny campus og kortlagt de rumlige behov og sammenhænge gennem en længerevarende brugerproces i 2016-17. Vi lagde ud med en fremtidsworkshop, hvor vi diskuterede uddannelse år 2025, og dykkede derefter ned i de mere uddannelsesspecifikke behov frem til et færdigt rumprogram, som næste hold af rådgivere kan designe ny campus ud fra. Bygherrerådgiverteamet, som vandt opgaven hos VIA, ledes af Cowi.

 

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.