Reform: Hvordan skal fritiden organiseres?

September 15th, 2014  |  Tilbage til procesledelse


Brugerproces for nyt fritidsområdeDen nye skolereform er trådt i kraft i august 2014 med tiltag og forandringer, der også får afsmittende effekt på børnenes fritid. Frederikssund Kommune har et ønske om at tilpasse fritidsdelen til børnenes nye hverdag fra august 2015 – men hvordan gøres det bedst?

Autens har bistået med at tilrettelægge, producere og facilitere en workshop, hvor forældre og elever via klubber, bestyrelser og elevråd har haft mulighed for at afgive deres synspunkter og input. Formålet med workshoppen var at identificere betydningsfulde faktorer set med børne- og forældreøjne – faktorer, som bør indgå og medtænkes i udviklingen af en fremtidig model for fritidsdelen i Frederikssund Kommune.

IMG_9216Børn, unge og forældre var inviteret til et aktivt aftenarrangement, hvor de 80 fremmødte deltagere cirkulerede rundt mellem temaposter med forskelligt fokus. Gennem direkte dialog og debat med den arbejdsgruppe, som skal udvikle nye modeller, havde deltagerne mulighed for at udtrykke de ønsker, bekymringer og overvejelser, som de måtte have på sinde.  Deres bidrag resulterede i en række interessante indsigter, som har givet et mere nuanceret billede af problemstillingen fra en borgervinkel og har sat spot på de værdier, arbejdsgruppen bør indtænke og have for øje i den endelige løsning.

Særligt interessant var det at høre de unges mening og prioriteter i forhold til deres fritidsliv. Her tegnede sig et klart billede af vigtigheden af det miljø, som klubberne og SFO’erne kan tilbyde: Et uhøjtideligt sted med tætte voksenrelationer, et frirum og oplevelser i et omfang, der ikke er at finde på skolerne.

 

 

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.