UCN Business: Gammel bygning, nyt potentiale – programmering

February 10th, 2014  |  Tilbage til skolebyggeri

Autens har atter bistået UCN på deres campusstrategi, der samler forskellige uddannelser i faglige campusområder rundt om i Aalborg. Denne gang var det de 10 businessuddannelser, der skal flytte sammen på 10.000 m2 på Hobrovej i Aalborg, hvor pædagogseminariet fraflytter i 2015. Det indebærer omdisponering, ombygning og nytænkning af læringsmiljøerne, så de understøtter UCN Business’s manifest om stærke, virkelighedsnære og handlekraftige uddannelser.

Autens varetog programmeringen og faciliterede herunder brugerinvolveringen i ombygningssagen i tæt samspil med bygherre, arkitekt og et større byggeudvalg med uddannelseschefer og medarbejderrepræsentanter. Processen involverede desuden 5 brugergrupper.

Autens udviklede på den baggrund et byggeprogram med afsæt i brugerbehov og fremtidsvisioner, som arkitekten bruger i det videre arbejde til at skabe et innovativt og velfungerende læringsmiljø med høj tværgående udnyttelsesgrad af faciliteterne.

Autens blev håndplukket til at varetage opgaven på baggrund af vores tidligere samarbejde med UCN om brugerproces og programmering for Campus Mylius Erichsensvej i 2013 – en større sag, vi vandt sammen med Friis & Moltke og Grontmij. Vi gør os altid umage for at skabe en lyttende, konstruktiv og anerkendende ramme for alle deltagere med klart fokus på målet – og det er især vigtigt, hvor forskellige parter skal flytte sammen i nye rammer.

 

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.