UCN Nyt Campus Mylius Erichsensvej

June 22nd, 2013  |  Tilbage til procesledelse, skolebyggeri

University College Nordjylland (UCN) samler sine pædagogiske uddannelser og funktioner under samme tag: Lærer- og pædagoguddannelsen, Center for Undervisningsmidler (CFU) og efteruddannelsesvirksomheden Act2Learn flytter sammen på Mylius Erichsensvej, hvor de nuværende rammer på ca. 16.000 kvm for læreruddannelse og CFU bygges om og suppleres med et nybyggeri på omkring 6.000 kvm. Et projekt til omkring 90 mio. kr. excl moms.

Autens har sammen med Friis & Molkte, Adept Achitects og Grontmij vundet projektet i foråret 2013 med skudsmålet “tilnærmelsesvis fremragende hold og metodebeskrivelse”. Autens har tilrettelagt og faciliteret den indledende brugerinvolvering som input til byggeprogrammet. Her har 12 brugerrupper med tilsammen ca 60 personer  deltaget i en intensiv proces med fokus på fremtidige behov og samtænkningsmuligheder i det ny byggeri. Vi har desuden åbnet op for et åbent spor i brugerinddragelsen, hvor studerende m.fl. via Facebook inviteres til at bidrage og kommentere.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.