Gentofte Skole: Nye læringsrum i gamle kvm

Gentofte Skole vil gerne undersøge potentialet for at forny skolen og dens pægogiske muligheder gennem innovativ indretning og ændret brug af rummene på tværs. Vi laver pilotprojekt på 1. årgang og har udviklet en løsning, som vi nu regner på og forventer at sætte i værk.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer.

vi har også været her

Close Menu