150 elever sætter ord på multihal!

150 elever fra fire skoler i Helsingør var fulde af drive og ideer, da Autens holdt workshop om kommende klub og ny multihal. Eleverne lagde stor vægt på udendørs fysiske udfordringer, som både kræver motorisk snilde og ikke mindst udfordrer balance og koordinering – og samtidig kilder i maven. Indelivet må gerne præges af musik, digitale medier og spil samt hygge, cafe og samvær. Vi fik store mængder input til byggeprogrammet for det kommende rådgiverudbud.

Autens varetager brugerinddragelse og kommunikation som en del af bygherrerådgiverteamet omkring ny skole i bymidten i Helsingør Kommune.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggeri og brugerworkshops.

vi har også været her

Close Menu