Entreprenørskab og engagement som skoleform

21. århundrede kompetencer i autentiske, engagerende og kreative læreprocesser med samarbejde på kryds og tværs af årgangen – tilsat fem udviklingsorienterede lærere i et ultratæt teamsamarbejde om alle 80 elever. Spørger man eleverne, fortæller de, at det er SJOVT at gå i skole! Det er vel nærmest den hellige gral – når læring er så engagerende, at det bliver sjovt…

Lærerteamet med Peter Frederiksen, Lise Lotte Dagger og Marie Fogtmann som bærende kræfter har sat sig for at udfordre den gængse måde at organisere den lærende hverdag for eleverne på. Autens har tidligere arbejdet med teamet om indretning af læringsmiljøet på årgangen – og senere som sparringspartner på udvikling af skoletænkningen.

Under visionen “Liv i Skolen: Autentisk, engagerende læring” sættes temaer, som er aktuelle eller relevante i “det virkelige liv” i centrum for læreprocesserne – og de faglige mål i de forskellige fag bringes i spil som led i samarbejds- og skabelsesprocesser indenfor temaets ramme. Eleverne har for eksempel lavet deres egen restaurant, der over 2 dage – efter længere tids læring, planlægning og forberedelse – serverede mad for 160 gæster på engelsk. Og de har udviklet bæredygtige huse – inspireret af moderne dansk arkitektur via besøg på Arkitektskolen, Ørestad mv – som de har begrundet, tegnet i sketch-up og siden bygget i modelform. Restaurant og arkitektur var begge månedstemaer som inkorporerede alle fag i et tværgående, tværfagligt samarbejde mellem alle eleverne og lærerne på årgangen. En arbejdsform, som giver eleverne mulighed for at være kompetente på mange måder og lære i en sammenhæng, hvor det har betydning.

Teamet lægger vægt på, at eleverne – ud over læringsmål i Undervisningsministeriets Fælles Mål – bliver kompetente i samarbejde, innovation, entreprenørskab og skabende projekter.

Teamsamarbejdet er et kapitel for sig, hvor lærerne bruger hinanden i konstante, udviklende refleksioner, som danner det fælles grundlag, hvorpå de kan skabe en stærkt fleksibel, oplevelsesrig entreprenørskabsskole.

Autens har undervejs sparret og dokumenteret arbejdet. Udvalgte elever er blevet interviewet og der er gennemført spørgeskemaundersøgelser for hele årgangen for systematisk at komme nærmere, hvad der virker godt og mindre godt. Det bruges i den fortløbende kvalitetsudvikling i teamets arbejde med eleverne og giver mulighed for at kommunikere teamets metoder, resultater og erfaringer til andre.

Her kan du finde flere eksempler på Autens’s arbejde med skoleudvikling. Er du interesseret i at møde lærerteamet, fungerer de som tilknyttede konsulenter for Autens og laver oplæg, sparring, workshops, innovation camps, KIE-processer med mere for elever, lærere, skoler og andre interessede parter, der ønsker at fremme nytænkning og entreprenørskab i læringssammenhæng.

Lærerteamet i fælles planlægning, mens eleverne arbejder på frie opgaver. Fra venstre Marie Fogtmann, Peter Frederiksen, Lise Lotte Dagger og Karina Rønholt.

vi har også været her

Close Menu