SKUB: Pædagogik som byggeriets ledestjerne

På Godt Skolebyggeris konference Fremtidens Skolebyggeri i januar 2009, holdt Lene oplæg i samarbejde med Charlotte Wøhlk, Gentofte Kommune.

Med udgangspunkt i 12 store skolebyggerier fra SKUB-projektet blev der sat spot på, hvordan pædagogikken bliver synlig i de fysiske rammer, hvilken betydning organiseringen af skolen har for de pædagogiske visioner – og hvordan bygninger og indretning kan understøtte pædagogisk udvikling. Hvordan er resultaterne, hvad skal der til for, at det virker – og hvad er udfordringerne?

SKUB-projektet er Gentofte Kommunes skoleudviklings- og udbygningsprojekt, hvor kommunens 12 skoler udvikles og bygges gennemgribende om gennem omfattende lokale brugerprocesser sat på udviklingssporet.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu