Inkluderende læringsmiljøer

Autens vil gerne lægge et nyt perspektiv til kommuners og skolers fokus på inklusion, nemlig læringsmiljøer. Skoler, som er skabt i rummelig tænkning, ser ganske anderledes ud end de fleste, vi kender, og design af inkluderende læringsmiljøer kan meget vel være en frugtbar vej at gå. En vej, som samtidig kommer alle skolens elever til gavn i aktive, engagerede og kreative læreprocesser med plads til mangfoldighed. Autens er leveringsdygtig i læringsmiljøer skabt med involvering af elever og lærere i kobling med kreative designkræfter.

Ring og få en snak om mulighederne, hvis det rammer ind i jeres dagsorden!

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer her.

vi har også været her

Close Menu