Inspirerende læringsmiljøer i Odder


Autens er hyret til at støtte udviklingen af en helhedsplan for arbejdet med læringsmiljøerne på Rathlouskolen, en privatskole i Odder. Det sker gennem tre miniseminarer, hvor skolens lærere og pædagoger gennem inspirationsoplæg og workshops får styrket indsigt i fremtidens skole og kompetencer til, hvordan man kan arbejde med de fysiske miljøer som en læringsteknologi.

Inspirationsoplæg, der skubber til vanetænkningen, har givet masser af “håndtag” for lærere og pædagoger at tage fat i – i en reflekteret udvikling af deres læringsmiljøer, så de støtter klart op om læring og samarbejde. Primo 2013 kører på med Rapid Prototyping, så der udvikles ideer, indsamles erfaringer og reflekteres pædagogisk over, hvilken vej skolen vil videreudvikle sine læringsmiljøer. Et rigtig spændende ’empowerment-projekt’ at være en del af.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og skoleudvikling.

Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu