SKOLEREFORM: NYE “GAMLE” SKOLERUM PÅ HØSTERKØB SKOLE

Høsterkøb Skole havde behov for at nytænke sine læringsmiljøer i forbindelse med realiseringen af skolereformen. Der skulle skabes gode vilkår i fælles rammer for både lærere og pædagogers arbejde med elevernes læreprocesser. Undervisning og fritid skulle tænkes sammen i integrerede rumligheder. Og der skulle skabes gode betingelser for medarbejdernes forberedelse, samarbejde og kollegaskab. Skolen skulle desuden sige farvel til en pavillon med fire klasserum, ligesom elevtallet fremadrettet går ned. En del af vores opgave har været at udvikle forslag til, hvordan skolen kan være i sine bygninger fremover trods færre kvadratmetre. Og så har vi kickstartet en proces, hvor medarbejderne har fået ideer og perspektiver, de har kunnet bruge til at skabe en anden indretning for billige penge i deres nuværende lokaler.

ARTIKEL FRA SKOLESPRING.DK OM PROJEKTET

Autens har haft til opgave at spille ind med bud på, hvordan skolens arealer kan disponeres fremover, så elevtal, bygninger, læringsmiljøer og skolereform går op i en højere enhed. Som led i omstillingsprocessen har Autens også spillet ind med inspiration og værktøjer til konkret indretning af de nye hjemområder, som bliver bærende i skolen fremover.

Vi har rystet posen og  – med input fra ledelse og medarbejdere – set med friske øjne på, hvordan skolens arealer udnyttes bedre og imødekommer de nye behov som følger af skolereformen. Med ganske få og enkle indgreb i bygningsmassen kan årgangene nu samles i hjemområder, parvis omkring fælles SFO/klubbase, lektiecafe, køkken og lokale teamrum. Vi har samtidig fundet plads til et helt nyt bevægelses- og musikområde – noget skolen har savnet i mange år. Der er lagt en god, gennemarbejdet plan, så alle ved, hvem der skal være hvor fremover, og som sikrer skolens arbejde med realisering af skolereformen.

Som kickstart på det tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger tilrettelagde Autens en pædagogisk dag på skolen. Her blev medarbejderne, gennem øvelser, inspiration og oplæg klædt på til i fællesskab at drøfte og planlægge organisering og indretning af læringsmiljøerne i fremtidens hjemområder.

Et inspirationsoplæg om bevægelsen fra undervisningsparadigmet til læringsparadigmet, rum som teknologi for læring og samspillet mellem sociale konstellationer, mentale processer og fysiske positioner gav brændstof til tanker og tiltag, der kan brede viften af indretningsmuligheder ud til understøttelse af pædagogiske og læringsmæssige intentioner og målsætninger. Med udgangspunkt i lærere og pædagogers observationer og børnenes egne udsagn om, hvor der er godt at være, og hvor der er godt at lære, blev der arbejdet i teamene med funktionalitet og personalisering af et fysiske læringsmiljø, der sikrer høj kvalitet, faglighed, læring, samarbejde og trivsel – dagen igennem.

Autens testede i den forbindelse vores nyudviklede dialog- & prototypingredskab, Learning Space Design Kit – en affyringsrampe for samarbejde og pædagogisk nytænkning omkring læringsmiljøer, hvor medarbejderteams med det samme kan generere konkrete indretningsmuligheder. Learning Space Design Kit er i praksis skolen bygget som dukkehus i 1:20 med et tilhørende bredt udvalg af inventarmuligheder, der kan bygges med.

Det viste sig at være en stor hjælp i arbejdet: Teamet kunne med det samme se, hvad der kunne lade sig gøre, og hvor meget forskellige løsninger vil fylde i rummene. Alle kunne deltage på lige fod – det kræver ikke, at man kan tolke en flad plantegning, for man kan se, teste, ændre og lave løsninger direkte i en fysisk 3D-model. Og alle har det samme billede af de løsninger, man snakker om og kan med det samme drøfte de pædagogiske muligheder og implikationer, lave nødvendige justeringer, drøfte samarbejdsmuligheder og meget mere.

Indretningsworkshop Learning Space Design Kit
Indretningsworkshop Learning Space Design Kit
Indretningsworkshop med Learning Space Design Kit
Indretningsworkshop Learning Space Design Kit
Indretningsworkshop Learning Space Design Kit

vi har også været her

Close Menu