UC Lillebælt, Læreruddannelsen på Fyn: Rum for læring


Lene og SKUB-kollegaen Charlotte Wøhlk drog til Odense midt i september 2010 for at sætte billeder, ord og handlemuligheder på fremtidens læringsmiljøer for 300 lærerstuderende: Hvorfor ser skoler ud som de gør, og hvor er vi på vej hen? Hvordan ser rum for fremtidens skole ud? Hvordan indretter vi til at understøtte børns mange måder at lære på og skaber rum, der er meningsfulde og værdifulde – både i skole og fritid? Hvordan skaber vi rum, som kommunikerer den pædagogik, vi ønsker? Oplægget satte fokus på konkrete eksempler såvel som redskaber, lærere selv kan tage fat i.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu