BSEC: Workshop og oplæg i London februar 2010

Marts 2010

Lene: I samarbejde med Grontmij | Carl Bro forsøger vi at nærme os det engelske marked for skoleudvikling og læringsmiljøer. Der er stor fokus på området og dansk skoleudvikling – især SKUB-skoler – har vakt stor opmærksomhed.

Jeg holdt to oplæg på konferencen om, hvordan man kan tænke og udvikle fremtidens skoler; hvad er kernefundamentet – og hvordan kan det gøres.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu