KIA ORA!
VELKOMMEN TIL AUTENS PASIFIKA

Autens bød i 2021 velkommen til sin første søstervirksomhed, Autens Pasifika, der har base i New Zealand.

Vores co-founder og direktør Sandra Jenkins er en yderst erfaren skoleleder med særlig ekspertise i co-teaching, personaliseret læring, læringsmiljøer og skolebyggerier. Hun er akkrediteret Ministry of Education PLD facilitator i New Zealand og varetager vores opgaver i både New Zealand og Australien, hvor hun arbejder tæt med ledelser, lærere, elever og lokalområdet om udvikling af skoler. Vi har allerede en spændende portefølje af projekter, hvor der blandt andet er stor vægt på at give stemme til og skabe gode vilkår for den oprindelige befolkning – Maori-communities – i skolesystemet gennem fysiske rammer, der favner deres kultur. Noget, vi er stolte af at være fødselshjælpere for. 

i gang med projektbaseret læring

Hvordan skaber du et godt projekt, der fanger eleverne, sikrer faglig dybde og understøtter det 21. århundredes kompetencer? Vi viser dig, hvordan du går fra temauge til projektbaseret læring – for der er forskel  – og giver dig basisværktøjskassen, der sikrer, du kommer godt i gang.

PROJEKTBASERET
LÆRING I DYBDEN
- FOR ØVEDE -

Her får du den udvidede værktøjskasse til længerevarende projektforløb, hvor faglige mål bliver særligt vigtige, og hvor vi for alvor træder det vigtige autentiske element i bund i kobling med hvordan du leder differentierede forløb, hvor dine forskellige elever kan shine som dem, de er.

PROJEKTBASERET
LÆRING I NETVÆRK
- PRO -

Har du efterhånden nogle projektforløb under frakken, er det tid at forfine dine kompetencer. Vi inviterer dig i en inspirerende studiegruppe med erfarne kolleger fra andre skoler og en Autens coach. Vi har både rent danske grupper og internationale grupper.

ÅRSPLANLÆGNING
I DEN PROJEKT-
BASEREDE SKOLE

Vi lærer dig vores gennemprøvede Autens-model for årsplanlægning, hvor I som team får ro i maven omkring de faglige mål, kan involvere eleverne i planlægningen og kan kommunikere klart til både elever og forældre.

LÆRINGSRUM I DEN
PROJEKTBASEREDE
SKOLE

Få redskaber til at re-designe jeres klasselokaler til projektbaserede arbejdsformer, som støtter op om elevernes samarbejde, fordybelse, kreativitet og medindflydelse – og hvordan designer I jeres eget arbejdsmiljø som team, så I får stærkest mulig støtte via de fysiske rammer til jeres fælles arbejde?

Close Menu