AUTENS VINDER SKOLE+

skole+Autens er med på vinderholdet til det største af projekterne i den stort anlagt kampagne Skole+. Målet er at skabe inspirerende fysiske rammer for mere bevægelse på landets skoler for både elever og lokalsamfund. Bag kampagnen står Danmarks Idrætsforbund, Realdania samt Lokale og Anlægsfonden. Autens er på team med Skala Arkitekter (totalrådgiver), BCVA, ArkiLab og ingeniørfirmaerne Stokvad & Kerstens samt Wessberg. Teamet er udpeget blandt 49 ansøgende teams.
Autens skal sammen med det øvrige hold arbejde med Haarby Skole på Fyn, hvor skole og hal forbindes i et sammenhængende aktivitetsområde for hele byen. Visionen er at skabe en samlet platform for motion, leg og læring til brug for både skole, børnehave, foreninger, aktive ældre og byen som helhed. Et sted, der kan tilbyde en bred palette af aktivitetsmuligheder og læringsmiljøer. Ønsket er også, at unge, der i dag ikke dyrker idræt eller andre former for bevægelse, kan motiveres til at komme i gang med en idrætsgren i en af lokalområdets idrætsforeninger.
Vi glæder os til at tage fat på projektet. Initiativer som Skole+ er sat i verden for at skubbe til grænserne for, hvordan vi bygger og indretter, så glæden og mulighederne bliver flere for børn og voksne. Der er så mange muligheder for at tænke kreativt og nyt, hvis man tør bevæge sig ud over gængse løsninger.
Skolerne/kommunerne skal frem mod juni 2015 i fælleskab med deres rådgiverteam udarbejde et projektforslag, og selve byggeprocessen er planlagt til at vare frem til udgangen af 2016. I alt seks skoler får del i de 21 mio. kr, som parterne bag Skole+ har afsat. Skolerne skal selv lægge tilsvarende beløb. Skolerne er valgt, fordi netop deres projekter har en visionshøjde og karakter, der kan danne inspiration for andre skoler.

vi har også været her

Close Menu