Bakkegårdsskolen: Indretning af nye hjemområder

Bakkegårdsskolen blev i årene 2005-2008 bygget om for 123 mio. kr. som led i Gentofte Kommunes SKUB-projekt – renovering af alle kommunens skoler til moderne læring og ny kapacitet. Bakkegårdsskolen blev samtidig udvidet med en ny sportshal i direkte sammenhæng med skolens fællesarealer. Det er en 3-spor skole, der i forbindelse med ombygningen fik integreret skole og SFO. Målet var at skabe fysiske rammer, der understøtter de pædagogiske visioner og børnenes læring – og har en klar logisk indre sammenhæng.

Autens var hyret til følgende opgaver på projektet:

– Procesledelse – samarbejde mellem brugere og byggeprojekt – i de indledende visionsfaser, i sidste halvdel af byggefasen samt implementering.

– Projektleder for indretningsprojektet i forbindelse med skolens ombygning.

– Udvikling af indretning til hjemområder i indskoling (integreret med fritid), mellemtrin og udskoling; projektrum, indskolingens værksteder, musik, billedkunst, håndarbejde og sløjd.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

vi har også været her

Close Menu