Gentofte Skole: Rum for fremtidens læring

Kunde: Gentofte Kommune, Skole & Fritid

Projektpartnere: Gentofte Skoles ledelse incl GFO og Fritidscenter

Tid: 2008-2009

Opgave:

Gentofte Skole er meget søgt og oplever pres på de fysiske rammer. Samtidig har skolen et klart ønske om at videreudvikle den pædagogiske praksis yderligere ift elevernes mange måder at lære på. I den forbindelse har skolen et stort ønske om mere plads. Projektets formål var at afdække innovative muligheder for at løse udfordringen. Et af resultaterne er Future College: Udskoling på en ny måde. Et andet er anderledes indretning, der støtter op om ændret organisering og brug af nuværende rum.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

vi har også været her

Close Menu