Hellerup Skole: Byggeopfølgning + mere indretning

Kunde: Gentofte Kommune, SKUB-projektet

Projektpartnere: Hellerup Skole, medarbejdere og skoleleder Svend E. Pedersen

Tid: 2003

Opgave:

Hellerup Skole er et markant og innovativt bud på en skole til det 21. århundredes børn og unge mennesker. Skolen er – som den eneste af skolerne i SKUB-projektet – bygget helt uden klasserum. Eleverne er organiseret i hjemområder med fleksibel indretning, der understøtter mange forskellige måder at lære på. Lærerne arbejder tæt teambaseret i samspil med eleverne omkring deres læreprocesser.

Lene Jensby Lange, Autens, varetog mangelopfølgning og 1-årsgennemgang samt en brugerproces mhp at supplere indretningen i udvalgte områder. Det mundede ud i et justeret velkomstareal og et nyt medarbejderområde som indbydende “palmestrand” med Niels Ole Sørensen, nu JJW arkitekter, som idemand.

>> Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggerilæringsmiljøer og generel skoleudvikling.

>> Læs mere på SKUBs hjemmeside

IMG_2489 IMG_6218 IMG_7235 IMG_7305 IMG_7353 IMG_7357 IMG_7370 IMG_9786 IMG_9809 PICT2793 sandras besøg octapod spacepod - 01

 

PICT2671

vi har også været her

Close Menu