Human Scale Education – Første runde af lærerudveksling i uge 10

I uge 10 kom 3 hold lærere på besøg fra England gennem autens’s samarbejde med Human Scale Education, en forening der arbejder for at fremme kvaliteten i relationer og læring i undervisningen i England. De 9 lærere var på besøg på 3 skoler og en børnehave i Roskilde og fik nogle uvurderlige erfaringer med sig hjem. Læs artiklen om lærernes oplevelser nedenfor.

Tak til Tjørnegaardsskolen, Roskilde Lilleskole, Absalons Skole og Børnehuset Skovmosen for deltagelse i programmet.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skoleudvikling.

Are you ready for the revolution?

Sådan lød ordene fredag formiddag på Snekken, hvor 12 engelske og 11 danske skolefolk var samlet. Tjørnegårdsskolen, Roskilde Lilleskole og Absalons Skole har hver haft besøg af tre engelske lærere fra Hartlepool, der har været med i skolens dagligdag i den forløbne uge. Det var en oplevelse, der har gjort stort indtryk på englænderne, der allerede ugen efter vil holde møder med deres ledelser og spørge: Are you ready for the revolution?

Trods det billede, som medierne ofte tegner af danske skoler, er der fra udlandets side stor interesse i dansk pædagogik og måder at drive skoler på. Besøget fra skolerne i Hartlepool er et led i et udviklingsprogram, hvor skolerne arbejder for at blive mere ”human scale” – altså lægge større vægt på mennesket i skolen og i læreprocesserne.

Ugen startede med et besøg i Børnehuset Skovmosen. Det var en regulær øjenåbner for de engelske gæster. Børn på 2 år, der pænt sidder ved bordet til frokost og rækker hinanden vandet uden at involvere en voksen. Småbørn, som selv øser varm suppe op og bærer ud efter sig. Lidt større børn, der nyder hinandens selskab, mens de laver snobrød rundt om bålet – vel at mærke uden at stikke hænderne i bålet. Og hvorfor skulle man dog også det…? Generelt børn, der allerede som små støttes i at kunne selv og blive gradvist uafhængige af voksne, at kunne udtrykke deres oplevelser og følelser og således udvikler kompetencer til at komme konstruktivt gennem konflikter og ikke mindst se sig selv som en del af en større helhed, en brik i et demokrati, hvor man også rækker ud i verden og hjælper andre.

Englænderne var imponerede over børnehavebørnenes kompetencer, samarbejdsevner og forståelse for relationer mellem mennesker – og over, at det faktisk kan lade at sig gøre, at børn gør en masse ting selv uden at slå ting i stykker og komme til skade af det! Børnenes læring er uformel og effektiv. De lærer en masse sprogligt, kropsligt, personligt og relationsmæssigt i helt uformelle rammer, når læring giver mening og er brugbar for børnene.

Besøget i børnehuset var en rigtig god intro til at forstå, hvad de efterfølgende kunne opleve i skolen. Englænderne var især fascinerede af den uformelle, afslappede og imødekommende atmosfære, som de oplevede på alle skolerne. Eleverne så ikke bare på den voksne som en lærer, men i lige så høj grad som en vigtig ven, de kunne have det sjovt med og også søge hjælp hos. Det, at læreren kender hver elev, og ved hvordan de har det fagligt som socialt, var meget fremmed for englænderne og noget af kernen i det, de gerne vil ændre på, når de kommer hjem. Englænderne oplevede, at de danske skoler er i verdensklasse i forhold til at styrke elevernes selvværd, samarbejdsevner og relationskompetencer, og at det giver et rart, respektfuldt miljø, hvor der kan sættes fokus på læring. Alene det at lærerne kender eleverne godt, giver en helt anden indgangsvinkel til at skabe et godt læringsmiljø. Læreren ved, hvor skoen trykker  fagligt som socialt hos de forskellige elever og kan langt bedre  agere konstruktivt og tilpasse den konkrete planlægning til eleverne.

I England er det ikke usædvanligt, at en lærer underviser måske 16 forskellige klasser over en uge – og altid kun i ét fag. Det giver et møde med omkring 500 elever om ugen. Det gør det vanskeligt at udvikle personlige relationer til eleverne. Eleverne bliver langt mere et nummer i rækken, som blot skal dygtiggøre sig fagligt hen mod eksamen. Her i Danmark oplever de, at lærere underviser i flere fag. Derfor kan der være færre lærere om eleverne – og færre elever for lærerne at kende. Det skaber grobund for et godt, respektfuldt samarbejde mellem elever og lærere, som gavner både i trivsel, læringsglæde og elevernes faglige resultater. Når man kender hinanden godt, er det simpelthen nemmere at tilpasse sig hinanden og skabe gode resultater sammen. Ikke mindst er det en stor styrke for udviklingen af elevernes alsidige personlige kompetencer, hvilket skinnede klart igennem for englænderne.

Englænderne lagde også vægt på de mange forskellige arbejdsformer, som de danske elever bruger, alt efter hvad der virker godt for dem. Der er stor vægt på mere udforskende læreprocesser og at lære ’kontekstbaseret’ – ikke bare lære udenad hen mod eksamen, men rent faktisk kende vejen til viden, gøre det til aktive kompetencer, som kan sættes sammen på tværs og give dybere forståelse, handlemuligheder og varig læring.

De var overraskede over den modenhed, de oplevede hos de danske elever. De danske elever har god indsigt i, hvordan de lærer bedst, og har langt hen ad vejen mulighed for at arbejde på disse måder. De beskriver dem som glade, livsduelige og velreflekterede unge mennesker, som er langt bedre forberedte på det videre liv i samfundet, end englænderne kender fra deres egne skoler. Ikke mindst var lysten til at lære intakt set gennem engelske øjne.

Alle engelske skoler havde en lang liste over de initiativer, de ville tage fat på, når de kom hjem. Kort fortalt en langt mere rummelig tilgang til elever, hvor de sættes i centrum i læreprocesserne, større risikovillig i tilrettelæggelse af læring og mindre traditionel undervisning. Som én af dem sagde: ”Måske gør det heller ikke noget, at eleverne arbejder med benene oppe en gang i mellem, kasket i nakken og spiser sin madpakke, når han eller hun er sulten. Det gør måske bare læringsmiljøet endnu bedre, at man kan være sig selv.”

Dagen blev rundet af med en lille pep-talk fra Mike Davies, medstifter af Human Scale Education, der sammen med det Roskilde-baserede Autens Future Schools stod bag besøget. Det var ikke uden en lille advarsel til de danske skoler om den stigende fokus på test og eksamensresultater, der er stærkt inspireret af England. Her begynder man imidlertid at gå den modsatte vej og reducere antallet af tests. ’Teaching to the test’ – at undervise for at klare eksamen – er ikke særlig effektivt, når det handler om at lære og få en viden, der varer ved. Der er det langt mere effektivt med ’deep learning’, som vi i udgangspunktet er rigtig gode til i Danmark.

Det var tre stolte danske lærerteams, der sagde farvel til deres engelske gæster fredag efter en overvældende gennemgang af, hvordan de engelske skoler var inspirerede af besøget hos dem og hos Skovmosen. De danske skoler håber at få et genbesøg op at stå i fremtiden, hvor kvaliteterne i Hartlepool-skolerne kan komme til gavn i en dansk sammenhæng – og ingen tvivl om, at der vil være engelske venner, der glæder sig til at se deres nye danske ’kolleger’ igen.

vi har også været her

Close Menu