INSPIRATION TIL NYE LÆRINGSMILJØER?

Østervang photo rendered i Visualizer0003

Det er uhyre vigtigt at have fokus på sine fysiske læringsmiljøer, da de kan have stor indflydelse på vores generelle trivsel.

Fysiske rammer betyder rigtig meget for, hvordan vi kan arbejde, lære, samarbejde og fordybe os – og hvordan vi trives i pauser og fritid. Det handler ikke om valg af farver eller om man kan li’ sækkepuder eller ej. Det handler om, hvilken læringskultur, man ønsker at skabe i jeres læringsmiljøer! Ofte ligger den vigtigste del af arbejdet i at skabe et fælles billede af værdier, læringssyn og vision for dernæst at drøfte, hvilke pædagogiske aktiviteter der understøtter det rigtig godt. Tit og ofte er klasserum indrettet til det, man ønsker at gøre max 20% af tiden, mens det, man virkelig gerne vil have plads til forhindres. Når den pædagogiske del er på plads, er det tid at kigge på, hvordan man bruger børns og voksnes ressourcer bedst muligt hver for sig og sammen indenfor den tid, man har sammen – m.a.o. hvordan vi organiserer os i dagligdagen. Først da bliver det relevant at kigge på indretningen, så den kan skræddersys til det behov, man har.

 pix  pix foto  picværk

Vi har her samlet lidt af det materiale, vi bruger i workshops med skoler og uddannelsessteder rundt omkring. Gå også på jagt i jeres egne gode ideer og læg mærke til, hvad jeres børn/studerende gør i fx pauser og andre tidspunkter med frihed til at vælge. Og husk at stille jer selv spørgsmålet om, hvad det er godt for, hvilket behov det løser. Og er der andre måder at løse de behov på, så I får den bedst mulige læringsmiljøer og pædagogiske helhed.

Del gerne før- og især efterfotos med os på minskole@autens.dk. Vi elsker at se gode eksempler!

God fornøjelse!

Inspirationsfotos

Værktøjer

Idekort.

ET PAR VIDEOEKSEMPLER FRA ANDRE SKOLER

Pegasus Bay School (NZ) 

Stonefields (NZ)

Vestre Skole i Silkeborg – udskolingsområde

Høsterkøb Skole

 

INSPIRATIONSOPLÆG

vi har også været her

Close Menu