LEARNING FROM DENMARK: KEYNOTE, WORKSHOP M.M.

Juni 2009

Lene: Med Grontmij | Carl Bro kasket på holdt jeg keynote speech på en meget velbesøgt konference i skoleudvikling, organiseret af Danske Ark og den Danske Ambassade i London. Det er altid fantastisk at få lov at dele fortællingen om det, jeg brænder for. Der var rigtig god resons – og grobund for vores måde at tænke på. Omend der er etableret et system for skolebyggeri og udvikling i England, som kan gøre det vældig trægt at arbejde grundigt og brugerorienteret med innovation i skolerne.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu