LEVENDE LÆRINGSRUM

Autens har udviklet et komplet koncept for klasserum – Levende Læringsrum. Det er udviklet til Sosu Nords nye byggeri i Aalborg, som blev indviet af HKH Kronprins Frederik og undervisningsminister Christine Antorini den 7. november 2014.

Levende Læringsrum understøtter varierede læringsformer fra tavleundervisning til gruppearbejde, rollespil, Cooperative Learning, bevægelse, fordybelse, mindfulness og kreative læreprocesser – læringsformer, som skolen lægger stor vægt på.

Rummene er designet med stor fleksibilitet for øje. Eleven har indflydelse på egen fysiske arbejdssituation og kan vælge mellem forskellige rammer for arbejde og læring. Rummene er i deres samspil tænkt som en schweizerkniv for læring – et didaktisk redskab, hvor lærere og elever løbende kan omforme rummene og læreprocessernes organisering til de konkrete læringsformål og arbejdsformer.

Skoleindretning kan spille en vigtig rolle i udvikling af ny praksis.

fremtidens klasserum innovative læringsmiljøer skoleindretning fremtidens klasserum innovative læringsmiljøer

fremtidens klasserum sosu skoleindretning til bevægelse sosu

vi har også været her

Close Menu